Stažuotės NASA

JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) yra viena žinomiausių mokslinių tyrimų institucijų visame pasaulyje. Nuo jos įkūrimo 1958 m. iki šių dienų, NASA atliko pagrindinį vaidmenį įsimintiniausiuose kosmoso tyrimų epizoduose. Turėdama beveik 18 mlrd. JAV dolerių metinį biudžetą, NASA gali finansuoti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus ir technologijų kūrimą.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) 2014 m. pasirašius bendradarbiavimo sutartį su NASA, Lietuvos studentams atsivėrė puiki proga vykti į stažuotę ir padirbėti NASA tyrimų centre, naudotis NASA infrastruktūra ir resursais bei įgauti patirties bendradarbiaujant su JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos mokslininkais ir inžinieriais.

KVIETIMAS VASAROS STAŽUOTEI

Agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas 2017 m. vasaros stažuotei NASA.

Stažuotės trukmė – 10 savaičių.

Planuojama stažuotės data: 2017 m. birželio 5 d. – 2017 m. rugpjūčio 11 d. 

Stažuotės metu Agentūros ir NASA atrinkti stažuotojai dirbs prie konkrečių tyrimų projektų ir turės galimybę prisidėti prie pačių pažangiausių mokslinių tyrimų vykdymo ir technologijų kosmoso srityje kūrimo.

Agentūra stažuotę NASA laimėjusiam stažuotojui skirs stipendiją, kuria bus padengiamos kelionės į NASA ir grįžimo į Lietuvą išlaidos, taip pat apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos draudimo ir vietinio viešojo transporto JAV išlaidos.

Atrinkti stažuotojai patys turės pasirūpinti tinkamos JAV vizos gavimo klausimais.

KVIETIMAS RUDENS STAŽUOTEI

Agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas 2017 m. rudens stažuotei NASA.

Stažuotės trukmė – 16 savaičių.

Planuojama stažuotės data: 2017 m. rugpjūčio 28 d.  gruodžio 15 d.

Stažuotės metu Agentūros ir NASA atrinkti stažuotojai dirbs prie konkrečių tyrimų projektų ir turės galimybę prisidėti prie pačių pažangiausių mokslinių tyrimų vykdymo ir technologijų kosmoso srityje kūrimo.

Agentūra stažuotę NASA laimėjusiam stažuotojui skirs stipendiją, kuria bus padengiamos kelionės į NASA ir grįžimo į Lietuvą išlaidos, taip pat apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos draudimo ir vietinio viešojo transporto JAV išlaidos.

Atrinkti stažuotojai patys turės pasirūpinti tinkamos JAV vizos gavimo klausimais.

Reikalavimai

Teikti paraiškas stažuotėms NASA tiek vasaros, tiek rudens periodui turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai (toliau – pareiškėjai):

  • studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM)), susijusiose su:
  • turintys ne žemesnį nei 8 iš 10 balų studijų rezultatų vidurkį už visus praėjusius semestrus;
  • gerai mokantys anglų kalbą;
  • sutinkantys su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant bet neapsiribojant, reikalavimus dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjai, norintys dalyvauti konkurse stažuotei NASA, Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

SVARBU: paraišką reikia užpildyti ir argumentuoti ne keliais sakiniais, o LABAI IŠSAMIAI. Apimtis turi būti DIDESNĖ nei 2 lapai.

Paraišką pildyti ir ją pagrįsti, motyvuoti reikia atsižvelgiant į pasirinktus vieną ar kelis NASA projektus, nes būtent su tais projektais atrinkti studentai dirbs NASA.

  • mokslo ir studijų institucijos pažymą dėl studento studijuojamos studijų programos ir studijų rezultatų vidurkio už visus praėjusius semestrus (originalus dokumentas);
  • mokslo ir studijų institucijos sutikimą dėl studento stažuotės NASA (originalus dokumentas);
  • vieno dėstytojo, mokslo darbuotojo ar privačiame sektoriuje dirbančio mokslininko rekomendaciją skirti finansavimą stažuotei (originalus dokumentas);
  • galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją.

Dokumentų pateikimo terminas 

Visi nurodyti dokumentai turi būti pateikiami Agentūrai iki 2017 m. vasario 6 d. 16.30 val. Dokumentai į Agentūrą, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomos asmeniškai,  naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi nurodyti dokumentai išsiųsti Agentūrai paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į Agentūrą iki Agentūros darbo laiko pabaigos. Išsiuntę dokumentus paštu, pareiškėjai iki pateikimo termino taip pat prašomi atsiųsti el. paštu info@mita.lt elektronines dokumentų versijas.

Vertinimo procesas

Pareiškėjų vertinimą sudarys 2 etapai – nacionalinis, vykdomas Agentūroje, ir NASA.

Pirmojo etapo metu Agentūra atlieka paraiškos administracinės atitikties, pareiškėjo anglų kalbos mokėjimo*, paraiškų naudos ir kokybės bei pareiškėjų motyvacinio pokalbio vertinimus. 

*Pareiškėjui, pateikusiam galiojantį tarptautinį sertifikatą, liudijantį anglų kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu, papildomai anglų kalbos mokėjimo tikrinimas nėra atliekamas. Jeigu pateiktas sertifikatas nebegalioja arba jis nepatvirtina anglų kalbos mokėjimo ne žemesniu nei B2 lygiu, tuomet tokį sertifikatą pateikusiam pareiškėjui anglų kalbos mokėjimo patikrinimas atliekamas bendra tvarka.

Svarbūs dokumentai

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2V-66

Paraiškos forma

Planuojami vasaros stažuočių NASA projektai ir reikalavimai pareiškėjams

Planuojami rudens stažuočių NASA projektai ir reikalavimai pareiškėjams

Kontaktiniai asmenys konsultacijoms

Sigutė Stankevičiūtė, tel.: 8 5 2127438, el. p.: sigute.stankeviciute@mita.lt

Informacija atnaujinta 2017-01-17

Grįžti atgal