Nuorodos ir kontaktai

Naudingos nuorodos

Pagrindinis programos tinklalapis:
http://www.eurostars-eureka.eu

Mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimas pagal Europos komisiją:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm

Mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimas pagal Lietuvos įstatymus
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310857&p_query=&p_tr2=

Kontaktai

Birutė Bukauskaitė
Nacionalinė programos koordinatorė
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daiva Keršienė
Projektų koordinatorė
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tel.:  (8-5) 2 127 435 
Faksas:  (8-5) 2312292 
El. paštas: daiva.kersiene@mita.lt

Grįžti atgal