Kvietimai teikti paraiškas

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

KVIETIMAS NR. E2/16/04

Teikti paraiškas „EUROSTARS 2“ junginės programos projektų finansavimui 2017 metams 

2016-11-14

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos), siekiant gauti finansavimą, „EUROSTARS 2“ jungtinės programos patvirtintų, projektų vykdymui 2017 metams.

Paraiškas gali teikti šie juridiniai asmenys:

 • Mažos ir vidutinės įmonės bei mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškos yra priimamos iš šių projektų vykdytojų:

 • E!9285 PNEUMONAV;
 • E!9349 OPTISWT;
 • E!9621 MULTILAS;
 • E!9777 ARTICO;
 • E!10051 SWIRSENSE;
 • E!10140 INTELLIGENCE_EYE;
 • E!10217 SLAM-HELP;
 • E!10232 DEMOS;
 • E!10310 OUTERMOST;
 • E!10324 FEMSCOPY;
 • E!10401 FIREON;
 • E!10640 UWB_SENS;
 • E!10484 ASGARD;
 • E!10490 IRONPEAT;
 • E!10506 ABC2ALL;
 • E!10524 HIP-LASERS.

Paraiškas kiekvienas projekto vykdytojas teikia savarankiškai.

Paraiškų formos ir teikimo tvarka yra reglamentuota „Dalyvavimo ir finansavimo „EUROSTARS 2“ jungtinėje programoje sąlygų apraše“, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 2V-140 su visais jo pakeitimais ir skelbiama agentūros tinklalapyje http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eurostars/svarbus-dokumentai/.

Finansinės paraiškos turi būti pasirašytos pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo, vyriausiojo buhalterio ir atsakingojo vykdytojo.

Paraiškos dokumentai (originalas ir elektroninė versija) turi būti pristatyti vienu iš šių būdų:

 • įteikti asmeniškai;
 • pristatyti pašto kurjerio;
 • atsiųsti registruotu laišku Agentūrai.

Paraiškos pateikiamos iki 2016 m. gruodžio 9 d. 15.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2016 m. gruodžio 9 d.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius

Informacija teikiama telefonu (8 5) 212 7435, Daiva Keršienė 

Grįžti atgal