Apie EUROSTARS

EUROSTARS yra Europos inovacijų programa, remianti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir kurios investuoja į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, kad įgytų konkurencinį pranašumą. Programa finansuoja inovatyvius tarptautinius projektus, kurių rezultatas kaip galima greičiau yra pateikiamas rinkai.

EUROSTARS yra tarptautinė programa, kur projektuose dalyvauja du ar daugiau partnerių iš skirtingų Europos valstybių. Tarptautinio bendradarbiavimo pagalba, įmonės dalyvaudomos šioje programoje gali lengviau patekti į naujas rinkas.

EUROSTARS programa yra finansuojama iš Europos Komisijos HORIZONTAS 2020 programos ir 34 EUROSTARS valstybių narių nacionalinių lėšų.

Valstybės narės

Šiuo metu yra 34 valstybės, prisijungusios prie EUROSTARS programos.

Airija Italija Suomija
Austrija Kipras Rumunija
Belgija Kroatija Slovakija
Bulgarija Latvija Slovėnija
Čekija Lenkija Švedija
Danija Lietuva Šveicarija
Didžioji Britanija Liuksemburgas Turkija
Estija Malta Vokietija
Graikija Norvegija Vengrija
Izraelis  Olandija Pietų Korėja 
Islandija Portugalija  
Ispanija Prancūzija  

Grįžti atgal