EUREKA klasteriai

Eureka“ programos klasteriai – tai ilgalaikės strateginės reikšmės pramoninės iniciatyvos. Paprastai jos jungia didelį skaičių dalyvių ir jų tikslas yra bendros technologijos, kurios yra labai svarbios Europos konkurencingumui. Pirmiausia tai pasakytina apie informacines ir ryšių technologijas. Šiuo metu kreipiamas dėmesys ir į energijos technologijas bei biotechnologijas.

Paprastai klasteriams vadovauja Europoje gerai žinomos pramoninės kompanijos, atitinkamos pramonės šakos lyderės. Kiekvienas klasteris veikia kaip juridinis asmuo, kuris turi savo sekretoriatą. Projektai, kurie inicijuojami klasterio viduje yra vadinami klasteriniai projektai. Paprastai tai yra didelės apimties pramoninės iniciatyvos, kurioms vadovauja gerai pasaulyje žinomi pramoniniai koncernai. Klasteriniai projektai sujungia kartu dideles bei smulkaus ir vidutinio verslo įmones, kurios dažnai būna konkurentės, mokslinių tyrimų institucijas, universitetus tam, kad kartu pasidalintų riziką ir naudą, kurdamos inovacijas.

Klasterio nariai ir klasteriniai projektai padengia klasterio valdymo išlaidas proporcingai turimų klasterinių projektų skaičiui.

Klasterių taryba (valdyba) yra aukščiausias klasterio valdymo organas. Dažniausiai jis yra sudaromas iš pramonės atstovų. Vienas iš labai svarbių jo uždavinių yra bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, kurios nėra klasterių tarybų narės. Tačiau valstybinės institucijos palaiko klasterius, sudarydamos komitetą, kuris padeda kuriant klasterio strategiją, atrenkant projektus ir juos finansuojant.

Klasteriai skelbia kvietimus teikti paraiškas, jie atlieka paraiškų vertinimą ir stebėseną, jie rekomenduoja projektus, kuriems gali būti teikiamas nacionalinis finansavimas.

Klasteriai veikia šiose srityse:

Informacinės technologijos:

CATRENE (2008-2016)

EURIPIDES² (2013-2020)

ITEA 2 (2006-2012)

ITEA 3 (2014-2022)

Energetika:

EUROGIA2020 (2013-2020)

Ateities ryšių technologijos:

CELTIC Plus(2011-2019)

Vandens technologijos:

ACQUEAU (2010-2015)

Teigiamai įvertinti klasteriniai projektai finansinės paramos gali tikėtis bendra programos „Eureka“ finansavimo tvarka, kurią rasite adresu: http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/finansavimas/

Daugiau informacijos ieškokite adresu: http://www.eurekanetwork.org/activities

Grįžti atgal