Kvietimai

4-oji klasterių kontaktų mugė

 „Internationalisation – the Strategic Way“ Varšuvoje

Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia  įmones, klasterių ir įmonių tinklų atstovus, norinčius teikti paraiškas BSR STARS programos priemonei „Inovacijų ekspresas“, dalyvauti 4-ojoje klasterių kontaktų mugėje-konferencijoje „Internationalisation – the Strategic Way“ vyksiančioje š. m. rugsėjo 19-20 d., Varšuvoje. (https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2016). Konferencijoje dalyviai turės galimybę užmegzti kontaktus su Europos klasterių lyderiais, surasti bendradarbiavimo partnerius dalyvavimui tarptautinėse programose bei atrasti naujas tarptautiškumo galimybes.

Vizito data: 2016 m. rugsėjo 19-20 d.

Vieta: Varšuva, Lenkija

Planuojama atrinkti iki 15 atstovus iš įmonių, klasterių ar įmonių tinklų dalyvauti renginyje.

Agentūros kompensuojamos dalyvavimo  misijoje išlaidos:

  1. kelionės išlaidos į/iš Varšuvos;
  2. apgyvendinimo išlaidos;
    1. vietinių kelionių tikslinės šalies teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su misijos tikslais.

Paraiškų pateikimo terminas – iki š. m. rugpjūčio 5 d. Paraiškos teikiamos

el. paštu: info@mita.lt.

Svarbūs dokumentai:

Kontaktai pasiteirauti:

Tel. (8 5) 2127435, el.paštas daiva.kersiene@mita.lt.

 

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

KVIETIMAS NR. IE/16/01

Teikti finansines paraiškas „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ projektų finansavimui gauti 2016 metais

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos), siekiant gauti finansavimą „BSR Stars“ finansinės priemonės „Inovacijų ekspresas“ projektų vykdymui 2016 metais. 

Paraiškos yra priimamos iš šių projektų vykdytojų:

„Nord Baltic Cloud competence network“

„Inovatyvi reklamos ir rinkodaros platforma, skirta MVĮ eksporto klasteriams Lietuvoje“ (LifeCity) 

Paraiškas kiekvienas projekto vykdytojas teikia savarankiškai. 

Paraiškų forma ir teikimo tvarka yra reglamentuota „Dalyvavimo ir finansavimo Baltijos jūros regiono projekto „BSR Stars“ finansinėje priemonėje „Inovacijų ekspresas“ sąlygų apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 2V-104 ir skelbiama agentūros tinklalapyje www.mita.lt.

http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/bsr-inovaciju-ekspresas/svarbus-dokumentai/

Paraiškos turi būti pasirašytos pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo, vyriausiojo buhalterio ir atsakingojo vykdytojo.

Paraiškos dokumentai (originalas ir elektroninė versija) turi būti pristatyti vienu iš šių būdų:

  • įteikti asmeniškai;
  • pristatyti pašto kurjerio;
  • atsiųsti registruotu laišku Agentūrai.

Paraiškos pateikiamos iki 2016 m. birželio 28 d. 15.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos paraiškos nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2016 m. birželio 28 d.

Paraiškos turi būti pristatytos adresu:

  • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius.

Informacija teikiama telefonu (8 5) 2127435, Daiva Keršienė.

Informacija atnaujinta 2016-06-27

Grįžti atgal