• Pradžia
 • Tarptautinės programos
 • Baltijos Bonus

Baltijos Bonus

2016 M. KVIETIMAS

Skatindama Baltijos šalių bendradarbiavimą ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizontas 2020", Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia kvietimą teikti prašymus "Baltijos Bonus" papildomo finansavimo gavimui 2016 m.

"Baltijos Bonus" papildomas finansavimas - 1000 EUR - skiriamas "Horizontas 2020" paraiškos, kurioje yra partneriai iš Latvijos arba Estijos, parengimo išlaidoms, nekompensuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti.

Tinkami pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos, kurioms paskirtas finansavimas remiantis Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. VIII-24.

Tinkamos išlaidos

 • išlaidos personalui, susijusiam su Horizontas 2020 paraiškos rengimu: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
 • išlaidos pagal sutartis. 

Netinkamos išlaidos

 • išlaidos, nesusijusios su Horizontas 2020 paraiškų parengimu;
 • baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;
 • finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti finansinių sandorių kaštai;
 • ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Prašymų pateikimas

Pareiškėjai, siekiantys gauti „Baltijos Bonus“ papildomą finansavimą, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraštį ir rengėjo pasirašytą prašymą pateikia Agentūrai el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Prašymai turi būti pateikti iki kvietime nurodyto termino paskutinės dienos 17.00 val. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Už prašymo pateikimą laiku atsako pareiškėjas.

Jeigu pareiškėjas vienu metu rengia kelias Horizontas 2020 paraiškas ir siekia gauti jų parengimo išlaidoms apmokėti finansavimą finansavimo skyrimo aprašo nustatyta tvarka, kiekvienai iš parengtų Horizontas 2020 paraiškų turi būti pateiktas atskiras prašymas.

Prašymų pateikimo terminas: 2016 m. lapkričio 30 d. 17:00 val.

DOKUMENTAI 

2015 M. KVIETIMAS 

Skatindama Baltijos šalių bendradarbiavimą ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizontas 2020", Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia kvietimą teikti prašymus "Baltijos Bonus" papildomo finansavimo gavimui 2015 m.

"Baltijos Bonus" papildomas finansavimas - 1000 EUR - skiriamas "Horizontas 2020" paraiškos, kurioje yra partneriai iš Latvijos arba Estijos, parengimo išlaidoms kompensuoti.

Tinkami pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos, kurioms paskirtas finansavimas remiantis Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. VIII-24.

Tinkamos išlaidos

 • išlaidos personalui, susijusiam su Horizontas 2020 paraiškos rengimu: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
 • išlaidos pagal sutartis. 

Netinkamos išlaidos

 • išlaidos, nesusijusios su Horizontas 2020 paraiškų parengimu;
 • baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;
 • finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti finansinių sandorių kaštai;
 • ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Prašymų pateikimas

Pareiškėjai, siekiantys gauti „Baltijos Bonus“ papildomą finansavimą, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraštį ir rengėjo pasirašytą prašymą pateikia Agentūrai el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Prašymai turi būti pateikti iki kvietime nurodyto termino paskutinės dienos 17.00 val. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Už prašymo pateikimą laiku atsako pareiškėjas.

Jeigu pareiškėjas vienu metu rengia kelias Horizontas 2020 paraiškas ir siekia gauti jų parengimo išlaidoms apmokėti finansavimą finansavimo skyrimo aprašo nustatyta tvarka, kiekvienai iš parengtų Horizontas 2020 paraiškų turi būti pateiktas atskiras prašymas.

Prašymų pateikimo terminas: 2015 m. spalio 30 d. 17:00 val.

2014 METŲ KVIETIMAS

Skatindama Baltijos šalių bendradarbiavimą ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizontas 2020", Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia kvietimą teikti prašymus "Baltijos Bonus" papildomo finansavimo gavimui 2014 m.

"Baltijos Bonus" papildomas finansavimas - 3452,80 Lt (1000 EUR) - skiriamas "Horizontas 2020" paraiškos, kurioje yra partneriai iš Latvijos arba Estijos, parengimo išlaidoms kompensuoti.

Tinkami pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos, kurioms paskirtas finansavimas remiantis Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Horizontas 2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. VIII-24.

Tinkamos išlaidos

 • išlaidos personalui, susijusiam su Horizontas 2020 paraiškos rengimu: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
 • išlaidos pagal sutartis. 

Netinkamos išlaidos

 • išlaidos, nesusijusios su Horizontas 2020 paraiškų parengimu;
 • baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;
 • finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti finansinių sandorių kaštai;
 • ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.
Prašymų pateikimas

Pareiškėjai, siekiantys gauti „Baltijos Bonus“ papildomą finansavimą, pateikia vieną pasirašytą prašymo originalą ir prašymo elektroninę versiją. Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi prašymo lapai turi būti sunumeruoti ir įrišti. Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo, pareiškėjo vyriausiojo buhalterio.

Prašymai turi būti įteikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio arba atsiųsti registruotu laišku Agentūrai adresu: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius. Faksu ar elektroniniu paštu atsiųsti ar kitu adresu pristatyti prašymai neregistruojami.

Prašymai turi būti pateikti iki kvietime nurodyto termino paskutinės dienos 15.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyto termino paskutinės dienos data. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Už prašymo pristatymą laiku atsako pareiškėjas.

Jeigu pareiškėjas vienu metu rengia kelias Horizontas 2020 paraiškas ir siekia gauti jų parengimo išlaidoms apmokėti finansavimą šio Aprašo nustatyta tvarka, kiekvienai iš parengtų Horizontas 2020 paraiškų turi būti pateiktas atskiras prašymas.

Prašymų pateikimos terminas: 2014 m. gruodžio 11 d. 15:00 val.

 

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.