Titulinis Tarptautinės programos 7BP Dalyvavimo statistika

Dalyvavimo statistika

2013 spalio 25 d. EK duomenimis, iš viso 2026 partneriai iš Lietuvos dalyvavo 7BP kvietimuose teikti paraiškas nuo programos pradžios, dalyvių finansuotose paraiškose - 408. Lietuvos dalyvių sėkmės rodiklis - 20,1 procentų (EU-27 sėkmės rodiklis – 21,3 proc.). Lietuvos dalyvių biudžetas finansuotinose paraiškose sudaro 71,7 mln. eurų, iš kurių EK skirta dotacija siekia  53,2 mln. eurų. 

Teminė sritisDalyvių sk. teiktose paraiškoseDalyvių sk. finansuotinose paraiškoseDalyvių biudžetas (su EK dotacija, mln. EUR)EK dotacija (mln. EUR)Sėkmės rodiklis
Sveikata 114 24 6,4 4,7 21,1
Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos 119 24 1,6 1,3 20,2
Informacinės ir ryšių technologijos 290 28 9,8 7,4 9,7
Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos technologijos 65 26 4,8 3,7 40,0
Energetika 73 24 12,5 7,0 32,9
Aplinka (įskaitant klimato kaitą) 86 17 2,7 2,1 19,8
Transportas (įskaitant aeronautiką) 108 25 2,3 1,9 23,1
Socio-ekonominiai ir humanitariniai mokslai 244 11 1,3 1,1 4,5
Kosmosas 24 9 0,7 0,5 37,5
Saugumas 74 13 2,3 1,7 17,6
Jungtinės iniciatyvos 6 2 0,6 0,4 33,3
Idėjos 58   0,0 0,0 0,0
Marie-Curie veiklos 197 73 0,8 0,8 37,1
Mokslinių tyrimų infrastruktūra 33 19 3,1 2,2 57,6
MVĮ skirti moksliniai tyrimai 319 63 10,9 7,7 19,7
Žinių regionai 30 5 0,5 0,4 16,7
Mokslinių tyrimų potencialas 25 5 6,0 6,0 20,0
Mokslas visuomenėje 104 20 3,4 2,8 19,2
Tarptautinis bendradarbiavimas 3 1 0,1 0,1 33,3
Parama nuosekliam mokslinių tyrimų politikos vystymui 14 2 0,1 0,1 14,3
Sintezės energetika 1   0,0 0,0 0,0
Branduolio dalijimasis ir radiacinė sauga 39 17 1,9 1,4 43,6
Iš viso:202640871,753,220,1

 

Informacija atnaujinta 2013-11-29

Grįžti atgal