Titulinis Tarptautinės programos 7BP Dalinis finansavimas

Kvietimas teikti finansines paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas

finansavimui 2017 metams pagal Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos projektuose dalinio finansavimo aprašo įgyvendinimo taisykles gauti

2017-02-10

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti finansines paraiškas (toliau – paraiškos) finansavimui 2017 metams pagal Taisykles, patvirtintas Agentūros direktoriaus 2008 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2V-45, gauti.

Paraiškas gali teikti Lietuvos valstybinės mokslo ir studijų institucijos, vykdančios 7BP projektus, dėl kurių įgyvendinimo yra pasirašytos projektų dotacijos sutartys su Europos Komisija (ar nustatyta tvarka prie jų prisijungta).

Paraiškos yra teikiamos individualiai.

Pareiškėjas, siekiantis gauti finansavimą, pateikia Agentūrai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytą lydraštį ir užpildytą finansinę paraišką pagal Agentūros direktoriaus patvirtintą formą.

Pareiškėjas privalo pateikti 1 (vieną) finansinės paraiškos originalo egzempliorių bei finansinės paraiškos elektroninę versiją. Visi finansinės paraiškos lapai turi būti sunumeruoti ir įrišti. Paraiškos originalo ir elektroninės paraiškos versijos turinys turi būti identiškas.

Dokumentų pateikimas

Dokumentai turi būti įteikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio arba atsiųsti registruotu laišku Agentūrai adresu: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius. Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 7.30–16.30 val., penktadienį 7.30–15.15 val., pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos ar kitu adresu pristatytos finansinės paraiškos neregistruojamos.

Galutinė paraiškų pateikimo data yra 2017 m. vasario 24 d. 15.00 val. Po nurodytos paraiškų pateikimo datos pristatytos paraiškos yra nepriimamos. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2017 m. vasario 24 d.

Kontaktai pasiteirauti


Grįžti atgal