Žmonės

Strateginis tikslas

Sudaryti realias mokslinės karjeros galimybes Europoje, skatinti rinktis mokslinę karjerą, stiprinti žmogiškąjį potencialą mokslinių tyrimų ir technologijų srityse, darant Europą patrauklesnę talentingiems mokslininkams, pašalinant esamas kliūtis jų mobilumui.

Programos biudžetas

Specifinės programos „Žmonės" biudžetas: 4 750 mln. eurų

Veikla

 • Marie Curie tinklai pradedantiems mokslininkams (angl. Initial Training Networks (ITN));
 • Individualios stipendijos mokymuisi visą gyvenimą ir karjeros vystymui:
  • Karjeros Europoje stipendija (angl. Intra-European Fellowship (IEF));
  • Dotacijos reintegracijai (angl. Reintegration Grants (RG));
  • Regioninių, nacionalinių ir tarptautinių mobilumo programų bendrafinansavimas (angl. Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND));
 • Marie Curie pramonės ir mokslo partnerystė (angl. Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP));
 • Stipendijos pasaulyje:
  • Tarptautinė išvykstamoji stipendija (angl. International Outgoing Fellowship (IOF));
  • Tarptautinė atvykstamoji stipendija (angl. International Incoming Fellowship (IIF));
  • Tarptautiniai mokslo personalo mainai (angl. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES));
 • Specifinės veiklos politikai formuoti:
  • Tarptautinis bendradarbiavimas tarp EURAXESS tinklo narių (angl. Trans-National operation of the „EURAXESS Services" Network (EURAXESS));
  • Tyrėjų naktis (Researchers' night (NIGHT)).

Šioje specifinėje programoje nėra iš anksto nustatytų teminių ar politinių prioritetų, o tyrimų objektus pasirenka patys mokslininkai (angl. bottom-up approach), t. y. šios programos veiklos (vadinamos Marie Curie veiklomis) atviros visoms mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros sritims.

Kas gali dalyvauti

ŽMONIŲ specifinėje programoje paraiškas gali teikti pavieniai pradedantieji ir patyrę mokslininkai, mokslo institucijos, jų padaliniai, mokslo grupės, pramonės, verslo įmonės, ypač MVĮ, kitos įstaigos iš ES šalių, šalių kandidačių, asocijuotų ir trečiųjų šalių.

ES parama šioje mobilumą skatinančioje programoje gali būti skiriama:

 • Patyrusiems mokslininkams, norintiems išvykti į individualias stažuotes;
 • Patyrusiems mokslininkams, norintiems sugrįžti dirbti į ES;
 • Patyrusiems trečiųjų šalių mokslininkams, norintiems dirbti ES;
 • Pradedantiesiems mokslininkams, norintiems įgyti žinių ir patirties dirbant ES mokslo institucijose;
 • Patyrusiems mokslininkams, siekiantiems karjeros ir norintiems pasidalyti patirtimi;
 • Mokslo institucijoms, norinčioms pasikviesti pradedančiuosius ir patyrusius mokslininkus;
 • Mokslo institucijoms, norinčioms bendradarbiauti su įmonėmis keičiantis personalu, žiniomis bei patirtimi.

Finansavimo schemos

Skaitykite čia.

Finansiniai klausimai

Detalesnė informaciją apie finansinę paramą pateikta šiuose pranešimuose:

Svarbūs dokumentai

 • Dotacijos sutartis 7BP specifinei programai „Žmonės" [1] [2]
 • Derybų vadovai: IEF, IIF, IOF
 • Vadovai ataskaitų rengimui: ITN , IAPP , RG

Naudingos nuorodos

Nacionaliniai atstovai

Aistė Vilkanauskytė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: aiste.vilkanauskyte@lmt.lt 

Grįžti atgal