Žinių regionai

Kvietimai teikti paraiškas

 

Strateginis tikslas

Europos regionų mokslinių tyrimų pajėgumų stiprinimas, skatinant ir remiant visos Europos regioninių, moksliniais tyrimais grindžiamų klasterių (angl. regional „research-driven clusters") steigimą bei plėtrą, suteikiant galimybę stiprinti investicijų į mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) pajėgumus, kuriant dinamišką aplinką, galinčią pritraukti bei išlaikyti geriausius mokslininkus.

Veiklos

„Žinių regionai" – tai nauja iniciatyva, suteikianti galimybę Europos regionams stiprinti investicijų į MTTP pajėgumus, vykdyti mokslo tiriamąją veiklą, maksimaliai išnaudojant regiono potencialą sėkmingam Europos mokslinių tyrimų projektų vykdymui, didinti regiono galimybes, kuriant dinamišką aplinką, galinčią pritraukti bei išlaikyti geriausius mokslininkus.

Programa „Žinių regionai":

  • skatina bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje visuose regionuose, nepriklausomai nuo to, ar jie yra iš konvergencijos ir atokių regionų (convergence and outemost regions) ar ne;
  • skatina didinimą bei plėtrą regionų gebėjimų investuoti į mokslinius tyrimus ir technologijų vystymą, stiprindama konkurencingumą ir žinių įsisavinimo pajėgumus;
  • skatina derinti Bendrijos regioninę politiką su pagrindinėmis nacionalinėmis ir regioninėmis programomis, kuriant bendras tyrimų strategijas ir integruojant jas į savo regiono ekonominės plėtros strategiją, ypatingą dėmesį skiriant konvergencijos ir atokiems regionams (convergence and outemost regions).

Veiklos sritys apima:

  • Bendra regioninių klasterių mokslinių tyrimų analizė (koordinuojant šią veiklą su kita, regiono inovacijų klasterių, veikla);
  • Daugelio priemonių, skirtų specifinėms mokslinių tyrimų veikloms, išdėstymas bei detalizavimas. Šios priemonės apima ir paramą labiau pažengusiems regionams, ir pagalbą mažiau mokslinių tyrimų plėtros srityje pasiekusiems regionams;
  • Priemonės, skirtos mokslinių tyrimų tinklų funkcionavimui ir infrastruktūrai gerinti;
  • Galimybės gauti lėšų mokslo tiriamajai veiklai;
  • Organizacijų ir institucijų, kurių veikla yra moksliniai tyrimai, integracija į regiono ekonomiką.

Ypatingas dėmesys skiriamas sinergijai su Bendrijos regionine politika ir atitinkamomis nacionalinėmis ir regioninėmis politikomis. Veiklų įgyvendinimas glaudžiai susijęs su struktūriniais fondais (Bendrijos regionine politika), CIP, švietimo bei mokymo programomis, ypatingą dėmesį skiriant konvergencijos ir atokiems regionams.

Srities biudžetas

Srities „Žinių regionai" biudžetas - 126 milijonai eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Arūnas Beržinskas, tel. (8 5) 2644712, el. paštas: arunas.berzinskas@mita.lt 

Grįžti atgal