Transportas

Strateginis tikslas

Remiantis technologijų pažanga, sukurti integruotas ekologiškesnes ir modernesnes paneuropines transporto sistemas, naudingas piliečiams ir visuomenei, saugant aplinką ir gamtinius išteklius, ir užsitikrinti bei toliau stiprinti pirmaujančias pozicijas, Europos pramonės iškovotas pasaulio rinkoje.

Veiklos

 • Aeronautika ir oro transportas
  • Pastangos padaryti oro transportą ekologiškesnį.
  • Efektyvesnis laiko panaudojimas.
  • Vartotojų pasitenkinimo ir saugos užtikrinimas.
  • Rentabilumo didinimas.
  • Orlaivių ir keleivių apsauga.
  • Ateities oro transporto kūrimas.
 • Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių transportas)
  • Pastangos padaryti antžeminį transportą ekologiškesnį.
  • Transporto rūšių keitimo skatinimas ir eismo intensyvumo transporto koridoriuose mažinimas.
  • Darnaus mobilumo miestuose užtikrinimas.
  • Saugos ir saugumo gerinimas.
  • Konkurencingumo stiprinimas.
 • Parama Europos visuotinės palydovinės navigacijos sistemai (Galileo):
  • tikslios navigacijos ir laiko skaičiavimo paslaugos keliems sektoriams; našus palydovinės navigacijos taikymas ir parama apibrėžiant antrosios kartos technologijas.

Teminės srities biudžetas: 2007-2013 metais bus skirta 4,180 mlrd. eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Viktoras Mongirdas, tel. (8 5) 2 644 704, el. paštas: viktoras.mongirdas@mita.lt 

Grįžti atgal