Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Strateginis tikslas

Tam, kad taptų konkurencinga ir pirmautų pasaulyje, Europos Sąjungai reikia tvirtos ir nuoseklios tarptautinės mokslo ir technologijų plėtros politikos.
Ši tarptautinė politika turi kelis tikslus:

 • remti Europos konkurencingumą, skatinant strateginę partnerystę su trečiosiomis šalimis ( tai šalys, kurios nėra ES valstybės narės, šalys kandidatės bei asocijuotos programos šalys) pasirinktose mokslo srityse ir įtraukiant geriausius trečiųjų šalių mokslininkus į darbą Europoje ir su ja;
 • gilinti Europos mokslininkų ir gamybininkų žinias bei didinti kompetenciją, užmezgant naujus kontaktus su trečiosiomis šalimis, suteikiant galimybę pasinaudoti trečiųjų šalių infrastruktūra bei skatinant mokslinės veiklos koordinavimą pasauliniu mastu;
 • spręsti specifines trečiosioms šalims iškilusias ar visiems bendras problemas abipusio suinteresuotumo ir abipusės naudos pagrindu.

Tikslinės grupės

Tikslinė tarptautinio bendradarbiavimo veiklos grupė yra Tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės šalys (International Cooperation Partner Countries - ICPC).

Veiklos

Tarpregioninio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje koordinavimas, apimant prioritetų nustatymą ir MTTP bendradarbiavimo politikų apibrėžimą:

Veikla įgyvendinama sukuriant koordinavimo platformas INCO-NET, kurias sudaro ES valstybių narių bei trečiųjų šalių mokslo, pramonės, valstybės ir visuomenės sričių atstovai.

Galimos INCO-NET veiklos:

 • Dialogai (siekiant nustatyti MTTP bendradarbiavimo poreikius ir potencialą, iššūkius);
 • Įgyvendinimo veikla (prioritetų nustatymas, atsižvelgiant į regionų poreikius, 7BP informacijos sklaida);
 • Monitoringas ir peržiūra.
 • Finansavimo schema – koordinavimo ir paramos veiklos (CSA), akcentuojant koordinavimo veiklą.

MTTP partnerysčių stiprinimo ir plėtros dvišalis koordinavimas:

 • Informacijos apie programas ir jų finansavimą sklaidos būdų gerinimas;
 • Abipusių interesų ir naudos identifikavimas ir demonstravimas;
 • Bendradarbiavimo įvertinimas bei gerosios praktikos sklaida.
 • Finansavimo schema – koordinavimo ir paramos veiklos (CSA), akcentuojant papildomos paramos veiklą.

Parama ES valstybių narių ir asocijuotų šalių nacionalinių politikų ir veiklų, skatinančių tarptautinį MTTP bendradarbiavimą, koordinavimui:

 • ERA-NET projektai „Tarptautinis bendradarbiavimas".
 • ERA-NET PLUS projektai „Tarptautinis bendradarbiavimas".
 • Finansavimo schema – koordinavimo ir paramos veiklos (CSA).

Srities biudžetas

Srities biudžetas 180 mln. eurų.

Svarbūs dokumentai

Tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės šalių finansavimas

7BP projektų dalyviams iš tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės šalių (International Cooperation Partner Countries - ICPC) gali būti taikomas vienkartinės išmokos finansinės paramos forma. Vienkartinė išmoka bus taikoma dalyvio tiesioginėms ir netiesioginėms išlaidoms finansuoti. Išmokos dydis priklauso nuo šalies, institucijos statuso, nuo finansavimo schemos ir veiklų.

Dalyvis iš tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės šalies gali rinktis ir tinkamų išlaidų kompensavimo finansinės paramos formą.

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Agnė Palevičiūtė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: agne.paleviciute@lmt.lt 

Grįžti atgal