Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai

Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai

Strateginis tikslas

Formuoti gilų supratimą apie Europai iškilusius ir tarpusavyje susijusius socialinius bei ekonominius uždavinius, tokius kaip augimas, užimtumas, konkurencingumas, socialinė sanglauda ir darna, gyvenimo kokybės užtikrinimas, švietimas, kultūra ir visuotinė tarpusavio priklausomybė. Moksliniais tyrimais paremtos žinios visų pirma turėtų tarnauti kaip duomenų bazė, reikalinga formuojant minėtų sričių politiką.

Veiklos

Teminė sritis „Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai" apima 7 veiklas:

  • Augimas, užimtumas ir konkurencingumas žinių visuomenėje
  • Ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų derinimas Europos perspektyvoje
  • Pagrindinės tendencijos visuomenėje ir jų reikšmė
  • Europa pasaulyje
  • Pilietis Europos Sąjungoje
  • Socialiniai, ekonominiai bei moksliniai rodikliai
  • Įžvalgos

Daugiau informacijos apie įžvalgas

Teminei sričiai „Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai" visos 7BP metu skiriama 623 mln. eurų

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Agnė Palevičiūtė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: agne.paleviciute@lmt.lt 

Grįžti atgal