Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Parama nuosekliam mokslinių tyrim politikos vystymui

Parama nuosekliam mokslinių tyrim politikos vystymui

Strateginis tikslas

Stiprinti nacionalinių ir Bendrijos mokslinių tyrimų politikos efektyvumą bei darną, akcentuojant sąsajas ir ryšius su kitų sričių strategijomis, didinant visuomeninių mokslinių tyrimų įtaką pramonei, gerinant visuomenės paramą, stiprinant visuomenės paramos poveikį į privataus sektoriaus investicijas.

Veiklos

Parama nuosekliam mokslinių tyrimų politikos vystymui – tai darni politikos plėtra, papildanti koordinavimo veiklas Bendradarbiavimo programoje, prisidedanti prie Bendrijos strategijų ir iniciatyvų, kuriomis siekiama šalių narių politikos darnos, bei šių šalių didesnės įtakos Bendrijoje.

Veiklos sritys apima:

  • Europos mokslo sistemos stiprinimą ir tobulinimą, t.y. veiklas, susijusias su mokslinėmis konsultacijomis, patirties pasidalijimu, kurios įtakoja „geresnį reglamentavimą" (contributing to "better regulation"),
  • mokslinių tyrimų, susijusių su viešąja politika ir pramone, strategijų stebėseną ir analizę,
  • bendrų mokslinių tyrimų strategijų koordinavimą, įskaitant ir tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas, nacionaliniu ar regioniniu lygiu.

Srities biudžetas

Srities "Parama nuosekliam mokslinių tyrimų politikos vystymui" biudžetas - 70 milijonų eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Aistė Vilkanauskytė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: aiste.vilkanauskyte@lmt.lt 

Grįžti atgal