Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos

Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos

Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimo pavadinimas Uždarymo data
FP7-2013-OCEAN 2013-02-07
FP7-ERANET-2013-RTD 2013-02-28
FP7-NMP-2013-EU-Japan Theme 4 - NMP - Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New production Technologies - Coordinated call EU - Japan 2013 2012-10-23 
FP7-NMP-2013-SME-7 Theme 4 - NMP - Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New production Technologies - SMEs 2013 2012-10-23
FP7-NMP-2013-LARGE-7 Theme 4 - NMP - Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New production Technologies - LARGE 2013 2012-10-23
FP7-NMP-2013-SMALL-7 Theme 4 - NMP - Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New production Technologies - SMALL 2013  2012-10-23 
FP7-NMP-2013-EU-China Theme 4 - NMP - Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New production Technologies - Coordinated call EU - China 2013  2012-10-23 
FP7-NMP-2013-CSA-7 Theme 4 - NMP - Nanoscience, Nanotechnologies, Materials and New production Technologies - CSAs 2013  2012-12-04 
FP7-2013-GC-Materials "Materials for Green Cars" - 2013  2012-12-04
FP7-2013-NMP-ICT-FOF "Factories of the Future" - 2013  2012-12-04 
FP7-2013-NMP-ENV-EeB "Energy-efficient Buildings" - 2013  2012-12-04 


Strateginis tikslas

Padidinti Europos pramonės konkurencingumą ir užtikrinti jos virsmą iš ištekliais į žiniomis grindžiamą, žymiai praplečiant žinias ir pritaikant jas produktų, atsirandančių įvairių technologijų ir disciplinų sankirtoje, kūrimui.

Veiklos

Nanomokslai ir nanotechnologijos

 • Medžiagų ir sistemų su iš anksto apibrėžtomis savybėmis kūrimas, pasitelkiant nanosrityje įgytas žinias ir patirtį
 • Atomų ir molekulių tarpusavio sąveikų bei jų agregacijos su natūraliomis ir dirbtinėmis struktūromis tyrimai
 • Naujų koncepcijų ir būdų ištyrimas, bei taikymas įvairiuose pramonės sektoriuose
 • Moksliniai tyrimai, apimantys visus galimus nanotechnologijų keliamos rizikos įvertinimo aspektus (pvz., nanotoksikologija ir nanoekotoksikologija), taip pat saugos, nomenklatūros, metrologijos ir standartų klausimus, kurie tampa vis svarbesni grindžiant kelią pramoniniams taikymams
 • Nanotechnologijų įtaka visuomenei bei nanomokslų ir nanotechnologijų svarba sprendžiant socialines problemas
 • Žinių ir kompetencijos centrų kūrimas

Medžiagos

 • Naujos, žiniomis grindžiamos medžiagos su specialiai pritaikytomis savybėmis ir nuspėjamu elgesiu. Ypatingas dėmesys skiriamas naujoms pažangioms medžiagoms (nano-medžiagoms, įskaitant nano-kompozitus, bio-medžiagoms, dirbtinėms medžiagoms su elektromagnetinėmis savybėmis ir hibridinėms medžiagoms), gaunamoms pasitelkus nanotechnologijas bei biotechnologijas ir/ar „mokantis iš gamtos".
 • Skatinamas daugiadiscipliniškumas
 • Medžiagų charakterizavimas, kūrimas ir modeliavimas, siekiant geriau suprasti ryšį tarp medžiagos struktūros ir jos savybių
 • Nano-molekulinių-makro lygmenų integravimas į cheminę ir medžiagų technologijas, siekiant sukurti naujas koncepcijas ir procesus

Naujos gamybos technologijos

 • Naujų pramonės modelių ir strategijų kūrimas bei pripažinimas
 • Pritaikomos gamybos sistemos, galinčios įveikti esamus trūkumus ir sudarančios galimybes taikyti naujus gamybos ir apdorojimo metodus
 • Jungtinė gamyba
 • Priemonės, skirtos sparčiam naujų technologijų perkėlimui ir integravimui į gamybos procesus
 • Nano-, bio-, info- ir pažinimo technologijų susiliejimo išnaudojimas, kuriant naujus produktus bei inžinerines koncepcijas ir atveriant galimybes naujų pramonės šakų atsiradimui

Technologijų integracija ir taikymas pramonėje

 • Nauji taikymai ir naujoviški, iš esmės kitokie sprendimai, atitinkantys pagrindinius iššūkius, bei MTTP poreikius, kuriuos identifikavo įvairios Europos technologijų platformos
 • Naujų žinių ir nanotechnologijų, medžiagų technologijų, bei gamybos technologijų integravimas atskiruose sektoriuose ar kelių sektorių sandūroje, pavyzdžiui, sveikatos, statybų, kosmoso pramonės, transporto, energetikos, chemijos, aplinkos, tekstilės ir drabužių, celiuliozės ir popieriaus bei mašinų gamybos sektoriuose, taip pat bendroje pramoninės saugos temoje

Teminės srities biudžetas: 3,475 mlrd. eurų

Ypatumai

Ypač skatinamas MVĮ dalyvavimas, skelbiant joms skirtus kvietimus teikti paraiškas.

Partnerių paieška

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Arūnas Beržinskas, tel. (8 5) 2644712, el. paštas: arunas.berzinskas@mita.lt 

Grįžti atgal