Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Mokslinių tyrimų potencialas

Mokslinių tyrimų potencialas

Strateginis tikslas

Skatinti visapusišką išsiplėtusios ES mokslinio potencialo vystymą, atskleidžiant ir plėtojant mokslinių tyrimų galimybes konvergencijos ir atokiuose ES regionuose, stiprinti mokslo darbuotojų pajėgumus, didinant jų galimybes sėkmingai dalyvauti mokslo tiriamojoje veikloje ES lygiu.

Veiklos

Tarptautinis pasikeitimas tyrėjais tarp pasirinktų institucijų konvergencijos regionuose ir vienos arba kelių organizacijų partnerių, kitų ES šalių patyrusių mokslo darbuotojų įdarbinimas pasirinktuose centruose;
Moksliniams tyrimams skirtos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas; pasirinktų institucijų konvergencijos regionuose materialinės bazės, leidžiančios kaip reikiant panaudoti esamą mokslinį bei intelektualųjį potencialą, kūrimas ir plėtra;
Seminarų ir konferencijų organizavimas, siekiant efektyviau dalintis patirtimi ir žiniomis; veiklų bei iniciatyvų skleisti ir perteikti mokslinių tyrimų rezultatus kitoms šalims bei tarptautinėms rinkoms plėtra;
Konvergencijos regionų mokslinių tyrimų centrų „vertinimo paslaugos", t. y. tarptautinių nepriklausomų ekspertų mokslinių tyrimų kokybės ir infrastruktūros vertinimas, ieškant glaudžių sąsajų su ES regionine politika.

Srities biudžetas

Srities „Mokslinių tyrimų potencialas" biudžetas 340 mln. eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Agnė Palevičiūtė, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: agne.paleviciute@lmt.lt 

Grįžti atgal