Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Mažoms ir vidutinėms įmonėms skirti moksliniai tyrimai

Mažoms ir vidutinėms įmonėms skirti moksliniai tyrimai

Kvietimai teikti paraiškas

 

Kvietimo pavadinimas Uždarymo data
FP7-SME-2013 Research for the benefit of SMEs  2012-11-15 

Strateginis tikslas

Europos MVĮ inovacinių pajėgumų ir jų indėlio į naujomis technologijomis paremtų produktų ir rinkų plėtrą stiprinimas, padedant joms mokslinius tyrimus perduoti atlikti trečiosioms šalims, padidinti MVĮ veiklą mokslinių tyrimų srityje, išplėsti jų tinklus, geriau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir įgyti technologinės patirties ir žinių.

MVĮ yra Europos pramonės pagrindas. Jos turėtų būti esminė naujovių sistemos ir žinių pavertimo naujais produktais, procesais ir paslaugomis grandinės sudedamoji dalis. Vidaus ir pasaulio rinkose jausdamos vis didėjančią konkurenciją, Europos MVĮ turi plėsti savo žinias ir intensyvinti mokslinius tyrimus, geografiškai plėsti savo verslo veiklą ir internacionalizuoti savo žinių tinklus. Būtina imtis veiksmų ES lygiu papildant ir sustiprinant nacionalinės ir regioninės veiklos įtaką. 7-ojoje bendrojoje programoje bus skatinamas ir lengvinamas MVĮ dalyvavimas ir atsižvelgiama į jų poreikius.

Veiklos

Šioje veikloje bus vykdomi dviejų rūšių projektai:

  • MVĮ skirti moksliniai tyrimai

Šio tipo projektai padės įmonėms išspręsti bendrines ar dalines technologines problemas. Tai 1-2 metų trukmės projektai, kurie turi susitelkti į MVĮ naujovių poreikio patenkinimą ir turi aiškiai parodyti užsakomų tyrimų eksploatacinę naudą dalyvaujančioms įmonėms.

  • MVĮ asociacijoms skirti moksliniai tyrimai

Šio tipo projektai padės MVĮ asociacijoms sukurti techninius sprendimus problemoms, kurios aktualios dideliam kiekiui specifiniuose pramonės sektoriuose dibančioms MVĮ. Pavyzdžiui, tai gali būti europinių normų ir standartų kūrimas ar pritaikymas sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos srityje. Šie projektai gali trukti keletą metų. Jiems turi vadovauti MVĮ asociacijos, užsakančios mokslinių tyrimų atlikimą pas tyrėjus savo narių naudai. Šiuose projektuose dalyviais turi būti bent keletas individualių MVĮ.

Bendri projektų bruožai

Kitos įmonės ir galutiniai vartotojai gali dalyvauti projektuose, jei tai yra naudinga MVĮ ar MVĮ asociacijoms.
Šalia tyrimų veiklos, projektuose turi būti įtraukta veikla, skatinanti efektyvų tyrimų rezultatų panaudojimą. Tai yra testavimas, demonstracinė veikla, technologijų perdavimas, žinių valdymas ir intelektinės nuosavybės apsauga. MVĮ asociacijoms skirtuose projektuose turi būti papildoma veikla - tyrimų rezultatų platinimas asociacijos nariams, arba, jei reikia, plačiau.
Abiejų tipų projektuose taikomos specialios nuosavybės ir prieigos teisių taisyklės.

Srities biudžetas

Srities „Moksliniai tyrimai skirti MVĮ" biudžetas 1336 mln. eurų.

 

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Brošiūros

MVĮ dalyvavimo 7BP statistika (angl. k., .pdf)

Europa stengiasi dėl MVĮ, o MVĮ padeda Europai (1,2 MB)
Research for SME associations at a glance (700 KB)
Research for SMEs at a glance (695 KB)

Projekto biudžeto skaičiuoklė

Paraiškos dalyvių veiklos finansinė skaičiuoklė

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Arūnas Beržinskas, tel. (8 5) 2 644 704, el. paštas: arunas.berzinskas@mita.lt 

Grįžti atgal