Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos

Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos

Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas

Paskelbimo data

Uždarymo data

Papildoma informacija

FP7-KBBE-2012-6 – single stage

2011-07-20

2011-11-15

 

FP7-ERANET-2012-RTD

2011-07-20

2012-02-28

ERA-NET projektai

Strateginis tikslas

Telkti mokslo, pramonės ir kitų suinteresuotų grupių pajėgas žinių bioekonomikai Europoje sukurti.
Žinių bioekonomika – tai ekonomika, pagrįsta naujomis žiniomis ir inovacijomis, susijusiomis su darniu biologinių išteklių valdymu, gamyba ir naudojimu, leidžiančiomis kurti saugius, ekologiškus ir konkurencingus žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, maisto, pašarų, sveikatos bei kitų pramonės sričių produktus.

Tyrimų sritys

  • Subalansuota gamyba bei subalansuotas žemės, miško bei vandens ekosistemų biologinių išteklių valdymas
  • „Nuo šakutės iki ūkio". Maistas, sveikata ir gerovė
  • Gyvybės mokslai ir biotechnologijos subalansuotiems ne maisto produktams ir procesams

Teminės srities biudžetas: 1,935 mlrd. eurų

Svarbūs dokumentai 

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Raimonda Petkevičienė, tel. (8 5) 2644711, el. paštas: raimonda.petkeviciene@mita.lt 

Grįžti atgal