Kosmosas

Strateginis tikslas

Remti Europos kosmoso programą, sutelkti dėmesį į Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemą (angl. Global Monitoring for Environment and Security (GMES)), užtikrinti naudą Europos piliečiams, didinti kosmoso pramonės konkurencingumą, prisidėti prie Europos kosmoso politikos plėtros, papildyti valstybių narių ir kitų svarbių suinteresuotų šalių, tarp jų ir Europos kosmoso agentūros, pastangas.

Tyrimų sritys

Pritaikymai kosmoso srityje, skirti Europos visuomenei

  • GMES: palydovinių ir in situ (lot. buvimo vietoje) stebėjimo ir išankstinio perspėjimo sistemų, įskaitant skirtas piliečių saugumui užtikrinti, ir būdų, susijusių su aplinkos ir saugumo (įskaitant stichinių nelaimių) valdymu, kūrimas ir jų susiejimas su antžeminiais, laivuose ir orlaiviuose įrengtais komponentais; parama integruojant, suderinant, naudojant ir teikiant GMES duomenis (tiek palydovinių, tiek in situ, įskaitant antžeminius, laivų ir orlaivių) ir paslaugas;
  • Novatoriškos palydovinio ryšio paslaugos, sklandžiai integruotos į pasaulinius elektroninio ryšio tinklus, skirtos piliečiams ir taikomųjų sektorių (apimančių civilinę saugą, elektroninę vyriausybę, nuotolinę mediciną, nuotolinį švietimą, paiešką ir gelbėjimą, turizmą ir laisvalaikį, asmeninę navigaciją, laivyno valdymą, žemės ūkį, miškininkystę, meteorologiją ir bendruosius naudotojus) įmonėms;
  • Stebėsenos technologijų ir sistemų, sumažinančių su kosmosu susijusių paslaugų pažeidžiamumą ir padedančių stebėti kosminę erdvę, kūrimas;
  • Kosmoso sistemų, skirtų rizikos prevencijai ir rizikos bei įvairaus pobūdžio krizių situacijų valdymui, kūrimas, konvergencijos su ne kosmoso sistemomis stiprinimas.

Kosminės erdvės tyrimai

  • Didesnės mokslo pridėtinės vertės kūrimas bendradarbiaujant Europos kosmoso agentūrai ir valstybėms narėms; kosmoso agentūros iniciatyvos kosminės erdvės tyrimų srityje; galimybių naudotis moksliniais duomenimis palengvinimas;
  • Pastangų koordinavimas kuriant kosminius teleskopus ir detektorius, analizuojant kosminės erdvės tyrimų duomenis.

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra kosminei bazei stiprinti

  • Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra ilgalaikiams poreikiams patenkinti;
  • Kosminio transporto technologijos ir moksliniai tyrimai;
  • Moksliniai tyrimai siekiant padidinti Europos kosmoso technologijų transporto sektoriaus konkurencingumą ir rentabilumą;
  • Kosmoso mokslai, įskaitant biomediciną, gyvosios gamtos ir fizikos mokslus, susijusius su kosmosu.

Teminės srities Kosmosas biudžetas: 1,43 mlrd. eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Viktoras Mongirdas, tel. (8 5) 2 644 704, el. paštas: viktoras.mongirdas@mita.lt 

Grįžti atgal