Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Jungtinio tyrimų centro veikla

Jungtinio tyrimų centro veikla

Jungtinių tyrimų centras (JTC) – tai Europos Komisijos įsteigtas septynių mokslo institutų tinklas, kuris padeda rengti moksliniais tyrimais pagrįstus politinius sprendimus, pataria, kaip juos įgyvendinti, stebi ir vertina šį procesą ir jo rezultatus.

Strateginis tikslas

Teikti į vartotojus nukreiptą mokslinę ir techninę pagalbą Europos Bendrijai, kuriant, formuojant, įgyvendinant Europos Sąjungos politiką ir vykdant stebėseną.

JTC mokslinių tyrimų institutai

Veikla

I. Plėtros ir integracijos veikla

JTC ir 7-ojoje BP toliau vykdo Plėtros ir integracijos veiklą, kuri suteikia naujosioms Europos Sąjungos šalims galimybę pasinaudoti ilgamete JTC moksline patirtimi bei turima mokslinių tyrimų infrastruktūra.

Šios veiklos tikslas – įtraukti naujųjų valstybių narių organizacijas ir mokslininkus į Jungtinių tyrimų centro veiklą, pagelbėti naujoms ES šalims narėms bei šalims kandidatėms integruotis į Europos Sąjungą bei paskatinti mokslininkų mobilumą. Programa įgyvendinama per bendrai teikiamas paraiškas 7BP, laikinas stažuotes mokslininkams ir ekspertams, mokymus bei seminarus, informacijos sklaidą ir kt.

Daugiau informacijos

II. Jungtinio tyrimų centro veikla vykdoma penkiose tyrimų srityse:

 • Žinių visuomenės klestėjimas:
  • Konkurencingumas ir inovacijos;
  • Europos mokslinių tyrimų erdvė;
  • Energetika ir transportas;
  • Informacinė visuomenė;
  • Gyvybės mokslai ir biotechnologijos.
 • Solidarumas ir atsakingas išteklių valdymas:
  • Kaimo plėtra, žemės ūkis ir žuvininkystė;
  • Gamtiniai ištekliai;
  • Aplinka ir sveikata;
  • Klimato kaita.
 • Saugumas ir laisvė:
  • Vidaus saugumas;
  • Nelaimės ir reagavimas į jas;
  • Maisto ir pašarų sauga ir kokybė.
 • Europa – pasaulinio lygio partnerė:
  • Pasaulinis saugumas;
  • Bendradarbiavimas vystimosi labui.
 • Branduoliniai tyrimai (EURATOMO programa)
  • Branduolinių atliekų tvarkymas, bei jų poveikis aplinkai;
  • Branduolinė sauga;
  • Branduolinis saugumas.

Programos biudžetas

Jungtinio tyrimų centro nebranduolinei veiklai yra skiriama 1 750,3 mln. eurų, o branduolinei veiklai – 517 mln. eurų.

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Kita informacija

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Viktoras Mongirdas, tel. (8 5) 2 644 704, el. paštas: viktoras.mongirdas@mita.lt

Grįžti atgal