Bendradarbiavimas

Strateginis tikslas

Siekti, kad Europos Sąjunga (ES) taptų lydere pagrindinėse mokslo ir technologijų srityse, skatinant universitetų, pramonės, mokslinių tyrimų centrų ir viešųjų institucijų bendradarbiavimą visoje ES ir už jos ribų.

Specifinės programos „Bendradabiavimas" biudžetas - 32 413 mln. eurų

Veikla

Pagal šią specifinę programą parama bus teikiama bendradarbiavimo mokslinių tyrimų veiklai 10-yje teminių sričių. Pasiūlytos teminės sritys atitinka pagrindines mokslo ir technologijų pažangos sritis, kuriose būtina skatinti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, siekiant spręsti Europos socialinius, ekonominius, visuomenės sveikatos, aplinkos apsaugos ir pramonės uždavinius.

„Bendradarbiavimo" specifinės programos teminės sritys:

Šioje specifinėje programoje skatinamas daugiadiscipliniškumas, todėl numatoma organizuoti bendrus kvietimus paraiškoms, jungiančioms atskiras temines sritis, teikti.

Visose „Bendradarbiavimo" specifinės programos teminėse srityse yra užtikrintos galimybės lanksčiai reaguoti į dviejų tipų poreikius:

  • Būsimas ir atsirandančias technologijas – t. y. remiami moksliniai tyrimai, kurių tikslas identifikuoti arba plėtoti naujas mokslo ar technologijų galimybes tam tikroje srityje ar kelių sričių sankirtoje.
  • Nenumatytus poreikius – t. y. lanksčiai reaguojama į naujus politinius poreikius, kylančius 7BP laikotarpiu, pavyzdžiui, naujos epidemijos, nauji poreikiai maisto saugos srityje ir t.t.

Finansavimo schemos

Specifinė programa „Bendradarbiavimas" įgyvendinama per:

Svarbūs dokumentai

Naudingos nuorodos

Grįžti atgal