Titulinis Tarptautinės programos 7BP Apie 7BP Aplinka (įskaitant klimato kaitą)

Aplinka (įskaitant klimato kaitą)

Strateginis tikslas

Darnus aplinkos ir jos išteklių valdymas, plečiant žinias apie biosferos, ekosistemų ir žmogaus veiklos tarpusavio sąveiką. Naujų technologijų, priemonių ir paslaugų kūrimas, siekiant integruotai spręsti visuotinus aplinkos klausimus. Klimato, ekologinių, žemės ir vandens sistemų pokyčių prognozavimas. Priemonės ir technologijos, skirtos stebėti, užkirsti kelią ar sušvelninti aplinkai keliančius pavojus ir riziką, tarp jų riziką sveikatai, taip pat priemonės ir technologijos, skirtos išsaugoti natūralią ir dirbtinę aplinką.

Veiklos

  • Klimato kaita, tarša ir pavojai
  • Tvarus išteklių valdymas
  • Aplinkos apsaugos technologijos
  • Žemės stebėjimo ir įvertinimo priemonės

Teminės srities biudžetas: 1,89 mlrd. eurų

Partnerių paieška

http://www.irc.ee/envncp/

Svarbūs dokumentai

Europos Komisijos sprendimas dėl 7BP specifinės programos „Bendradarbiavimas"

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas

Teminės srities atstovas Lietuvoje (NCP):
Audrius Žvikas, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo fondo Mokslo politikos departamentas, Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. paštas: audrius.zvikas@lmt.lt 

Grįžti atgal