Apie 7BP

7BP – tai didžiausia Europos Sąjungos bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros irdemonstracinės veiklos programa (2007 – 2013). Programa vienija svarbiausias ES mokslinių tyrimų iniciatyvas ir atlieka reikšmingą vaidmenį siekiant prisidėti prie žinių ekonomikos ir visuomenės kūrimo Europoje, kad būtų skatinamas konkurencingumas, kuriamos darbo vietos.

Programos tikslas – atsižvelgiant į sukauptą patirtį, vykdant ankstesnes bendrąsias programas, kurti vieningą Europos mokslinių tyrimų erdvę. Už šios programos įgyvendinimą atsakinga Europos Komisija. Ji skelbia kvietimus teikti paraiškas, organizuoja jųvertinimą, su projektų koordinatoriais pasirašo sutartis, skiria projektams finansavimą.

7BP įgyvendinama per žemiau išvardintas specifines programas (žr. schemą).

 Bendradarbiavimas

 Idėjos


 Žmonės

 Pajėgumai

 Euratomas


 JTC

Grįžti atgal