Agentūros renginiai http://www.mita.lt/ Mita.lt Europos kosmoso agentūros nuotolinio Žemės stebėjimo radarais ir optiniame diapazone duomenų panaudojimo mokymai

The European Space Agency, Ministry of Economy of the Republic of Lithuania and the Agency for Science, Innovation and Technology announce the call for applications for an 

ESA TRAINING COURSE ON RADAR AND OPTICAL REMOTE SENSING

Vilnius (Lithuania), 3 – 7 July, 2017

The European Space Agency (ESA) in cooperation with the Ministry of Economy of the Republic of Lithuania and the Agency for Science, Innovation and Technology are organising a Training Course on Radar and Optical Remote Sensing. It is aimed at the promotion and dissemination of Earth Observation (EO) technology in a variety of science and industry fields.

We invite researchers, MsC (or close to completion) and PhD students, professionals, trainers and educators and from Lithuania, Latvia, Bulgaria, Slovakia and Slovenia (PECS – Plan for European Cooperating States) who use EO technology within their daily work.

PROGRAMME

The course will provide an introduction to the theory and applications of radar and optical remote sensing. It will include theoretical lectures as well as hands-on computing exercises. 

VENUE OF THE TRAINING

TBC 

MAIN TOPICS

 • SAR Introduction
 • SAR Physics
 • SAR Missions and Systems
 • SAR Applications to Forestry, Agriculture and Land Use
 • Introduction to Optical Remote Sensing
 • Land Applications of Optical Remote Sensing
 • SAR/Optical RS Integration for Land Applications
 • SAR/Optical Applications to Ice and Snow

LECTURERS

 • Francesco Sarti (ESA)
 • Christian Thiel (University of Jena)
 • Alexander Klaus (GAF AG)
 • Pierre-Louis Frison (University of  Paris-Est Marne-la-Vallee)
 • Magdalena Fitrzyk (ESA)
 • Chris Stewart (ESA)
 • Gabriele Schwaizer (ENVEO IT GmbH)

Language: English 

DETAILED PROGRAMME 

 

Monday, 3.07

Tuesday, 4.07

Wednesday, 5.07

Thursday, 6.07

Friday, 7.07

08:30 – 08:45

Registration

SAR Thematic Application to Forestry, Agriculture and Land Use

C. Thiel

Optical remote sensing introduction & Thematic Application to Forestry, Agriculture and Land Use

A. Klaus

SAR / optical integration for land applications

P.L. Frison

SAR /optical applications to ice & snow

G. Schwaizer

08:45 – 09:00

Welcome

Representatives of the Ministry of Economy (TBC)

F. Sarti

09:00 – 10:30

ESA EO missions introduction

F. Sarti, C.Thiel

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:30

SAR introduction

C.Thiel

SAR Thematic Application to Forestry, Agriculture and Land Use

C. Thiel

Optical remote sensing introduction & Thematic Application to Forestry, Agriculture and Land Use

A. Klaus

SAR / optical integration for land applications

P.L. Frison

SAR /optical applications to ice & snow

G. Schwaizer

12:30 – 13:30

Lunch Break

13:30 – 14:30

Exercises: SAR basic processing

C. Thiel

Exercises: Crop monitoring

C. Stewart

Exercises:

Optical remote sensing – Land applications

A. Klaus

Exercises:

SAR/optical integration for land applications - urban expansion, wetlands monitoring

P.L. Frison,  M.Fitrzyk

Exercises:

SAR /optical applications to ice and snow

G.Schwaizer

14:30 – 15:00

Presentation of certificates

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:30

Exercises: SAR basic processing

C. Thiel

Exercises: Crop monitoring

C. Stewart

Exercises:

Optical remote sensing – Land applications

A. Klaus

Exercises:

SAR/optical integration for land applications - urban expansion, wetlands monitoring

P.L. Frison,  M.Fitrzyk

Exercises:

SAR /optical applications to ice and snow

G.Schwaizer

 

Ice Breaker (time tbd)

 

 

 

 

 

Theory

Practical

TARGET AUDIENCE AND PARTICIPATION

The course is dedicated to researchers, MsC (or close to completion) and PhD students, trainers and professionals from Lithuania, Latvia, Bulgaria, Slovakia and Slovenia (PECS – Plan for European Cooperating States) who use EO technology within their daily work and would like to improve their knowledge of radar and optical remote sensing.

Research scientists and students from all other countries are also welcome to apply and participate in the course subject to space availability.

Participation (theory and practical part of the course) is limited to a maximum of 35 participants and subject to selection process. The selected ones must commit to participating for the entire duration of the course. During the selection of participants, priority shall be given to Lithuanian candidates.

LANGUAGE

The official language of the course is English. In order to be able to follow the course participants should have a good level of English. 

FEES

No participation fees will be charged for the training but participants are expected to cover their own travel and subsistence expenses.

Course material, coffee breaks, social and cultural events will be provided by organisers. 

APPLICATION MINIMUM REQUIREMENTS  

 • Basic knowledge of Remote Sensing and/or Geographical Information Systems (GIS)
 • Good level of English (at least B1) 

APPLICATION DOCUMENTS

 • CV including nationality, birth date, academic background, work experience, language skills, university/ faculty or institute details
 • Motivation letter explaining the reason of your interest in the course
 • The applications have to be submitted to the following e-mail address: info@mita.lt
 • Closing of application submission: 21th April, 2017
 • Notifications of acceptance: 12th May, 2017
 • For questions and more information please contact:

Donata Gustaitė
Chief Official
Innovation Policy Division
Innovation Department
Ministry of Economy of the Republic of Lithuania
T: +370 7 0 663 681
E: donata.gustaite@ukmin.lt

Anzelma Uselienė
Deputy Head of R&D&I Programmes and International Cooperation Division
Agency for Science, Innovation and Technology
T: +370 5 2 127 437
E: anzelma.useliene@mita.lt

]]>
http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/europos_kosmoso_agenturos_nuotolinio_zemes_stebejimo_radarais_ir_optiniame_diapazone_duomenu_panaudojimo_mokymai/ http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/europos_kosmoso_agenturos_nuotolinio_zemes_stebejimo_radarais_ir_optiniame_diapazone_duomenu_panaudojimo_mokymai/ Mon, 03 Jul 2017 00:00:00 +0300
Valstybinio patentų biuro seminaras apie paieškos ataskaitų ir rašytinių nuomonių rengimą bei aiškinimą

Valstybinis patentų biuras (VPB) kartu su Europos patentų tarnyba (EPT) kviečia dalyvauti seminare apie paieškos ataskaitų ir rašytinių nuomonių rengimą bei aiškinimą, kuris vyks gegužės 16 d. Vilniuje, viešbutyje „Artis Centrum“ (Totorių g. 23).

Registracija el. p. registracija@vpb.gov.lt vykdoma iki 2017 m. balandžio 28 d. Preliminari renginio programa anglų kalba (bus tikslinama).

 Seminare bus aptariamos taisyklės, terminai ir posakiai, vartojami išplėstinės Europos patentų paieškos ataskaitose (angl. extended European search reports; EESR) bei tarptautinės patentų paieškos ataskaitose (angl. international search reports; ISR). Taip pat bus patariama, kaip aiškinti ir analizuoti paieškos rezultatus bei rašytinėse nuomonėse pateiktas išvadas. Seminaro dalyviai diskutuos tokiomis temomis kaip vienumo trūkumas, sudėtingos paraiškų teikimo procedūros, ryšys tarp išradimo lygio ir tinkamo išradimo idėjos atskleidimo, neišsami paieška ir patentabilumo išimtis. Supratę patentų išdavimo procedūrų harmonizavimo pagrindus, dalyviai gebės veiksmingai pasinaudoti paieškos ataskaitose ir rašytinėse nuomonėse pateikta informacija.

Šis EPT seminaras inicijuojamas išskirtinai pažengusiesiems, turintiems bent šešerių metų darbo, reikalaujančio žinių apie paieškos ataskaitų ir rašytinių nuomonių struktūrą bei turinį, patirtį. Renginio kalba – anglų.

Dalyvavimas seminare nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas. Dėl išsamesnės informacijos kviečiame skambinti VPB Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus vyriausiajai specialistei Eglei Levickienei tel. (8 5) 211 3535 arba rašyti el. p. egle.levickiene@vpb.gov.lt.]]>
http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/valstybinio_patentu_biuro_seminaras_apie_paieskos_ataskaitu_ir_rasytiniu_nuomoniu_rengima_bei_aiskinima/ http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/valstybinio_patentu_biuro_seminaras_apie_paieskos_ataskaitu_ir_rasytiniu_nuomoniu_rengima_bei_aiskinima/ Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0300
Bio-pramonės bendroji iniciatyva Maloniai kviečiame dalyvauti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuojamoje informacinėje dienoje „Bio-pramonės bendroji iniciatyva“, skirtoje pristatyti 2017 m. kvietimą teikti paraiškas.

Europos Komisijos ir Bio-pramonės konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė „Bio-pramonės bendroji iniciatyva“ (angl. Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) 2017 m. balandžio mėn. skelbs naują kvietimą teikti paraiškas. BBI JU kviečia mokslo ir studijų institucijų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių, klasterių, prekybos asociacijų atstovus aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose ir kurti inovatyvias technologijas bei siūlyti naujus sprendimus bio-produktams (maisto, pašarų, cheminių medžiagų, degalų ir kt.) gaminti.

Renginio tikslas – skatinti dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ (H2020) bei pristatyti BBI JU 2017 m. darbo programą, pagrindines paraiškų rengimo ir vertinimo taisykles.

Renginyje pranešimus anglų kalba pristatys BBI JU projekto vadovė Paloma Mallorquin. H2020 projektus vykdantys Fizinių ir technologijos mokslų centro bei Aleksandro Stulginskio universiteto tyrėjai pristatys sėkmės istorijas. Renginyje bus pateikta naujausia informacija apie Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN), kuris vienija beveik 600 verslo paramos organizacijų iš 64 šalių ir yra viena geriausių priemonių mokslinių tyrimų projektų partneriams surasti.

Renginio programa

09.45 – 10.00

Registracija

Moderatorius:

Prof. Habil. Dr. Arūnas Ramanavičius, Vilniaus universitetas, MITA ekspertas

10.00 – 10.10

Sveikinimas ir įžanga

Ričardas Valančiauskas

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas, MITA

Dr. Inga Matijošytė

Lietuvos atstovė Bio-pramonės bendrosios iniciatyvos nacionalinių atstovų grupėje

10.10 – 10.30

Industry – academia cooperation: the Bio-Based Industries (BBI) Joint Undertaking (JU)

(pranešimas anglų kalba)

Paloma Mallorquin

BBI JU

10.30 – 11.00

BBI JU Call 2017 and the evaluation methods

(pranešimas anglų kalba)

11.00 – 11.30

How to prepare a proposal under H2020 BBI JU: The legal and financial aspects

(pranešimas anglų kalba)

11.30 – 11.50

Kavos pertrauka

11.50 – 12.10

H2020-ISIB projekto COSMOS sėkmės istorija

Dr. Svajus Asadauskas

Fizinių ir technologijos mokslų centras

12.10 – 12.30

H2020-ISIB projekto „DIABOLO. Tikslinė, integruota ir harmonizuota informacija apie miškus bioekonomikos plėtros perspektyvoje“ eiga ir perspektyvos

Dr. Gintaras Kulbokas

Aleksandro Stulginskio universitetas,

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

12.30 – 12.50

Europos įmonių tinklo (EEN) nauda partneriams surasti

Arūnas Beržinskas

Projektų konsultantas,

Lietuvos inovacijų centras

12.50 – 14.00

Diskusija

Plačiau apie BBI JU:

Informacinė diena skirta mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovams.

Renginys nemokamas. Vietų skaičius ribotas iki 40, todėl išankstinė registracija būtina.

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, tel. (8 5)  264 4700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

]]>
http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/bio-pramones_bendroji_iniciatyva/ http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/bio-pramones_bendroji_iniciatyva/ Thu, 11 May 2017 00:00:00 +0300
„Verslo galimybės energetikos ir išmanių technologijų srityse“ Klaipėda

Maloniai kviečiame dalyvauti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuojamame renginyje „Verslo galimybės energetikos ir išmanių technologijų srityse“, kuris vyks gegužės 11 d. Klaipėdoje.

Seminaro metu bus pristatytos galimybės verslui pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, kurios aktualios kuriantiems naujus produktus. VšĮ „Robotikos mokykla“ direktorius ir įkūrėjas P. Briedis papasakos apie neribotas 3D spausdinimo galimybes.

Renginio metu vyks 1 valandos interaktyvus užsiėmimas „3D spausdinimas: kaip tai vyksta?“. Šį užsiėmimą ves mokytojas V.Vosylius iš „Robotikos mokyklos“.

Renginyje pranešimus skaitys inovatyvių įmonių ekspertai iš energetikos, robotizavimo sričių.

Renginio tikslas – skatinti verslą aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Tikslinė auditorija – verslui, kuris vykdo arba planuoja vykdyti veiklą pagal Sumanios specializacijos strategiją.

Renginys nemokamas. 

 

Renginys organizuojamas pagal projektą „Technologijų ir inovacijų populiarinimas“, kuris yrafinansuojamasEuropos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – populiarinti technologijų pažangą ir inovacijas, informuojant verslą ir verslui imlią visuomenę apie mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų diegimo naudą. Projektą vykdo MITA.

 

PROGRAMA:

 

09:30 – 10:00

REGISTRACIJA. PASITIKIMO KAVA

10:00 – 10:10

Sveikinimo žodis. Mantas Biekša, Mokslo inovacijų technologijų agentūros, Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas

10:10 – 10:40

Pranešimo tema: „Naujausių technologinių sprendimų taikymas įmonėms. Neišnaudotos galimybės“ 

Įmonė: UAB „TECHVITAS“

Pranešėjai: Donatas Srėbalius – projektų vadovas ir Alvyda Chamidrak – inžinierė

10:40 – 11:10

Pranešimo tema: „Bangų energetika – pasaulinė patirtis“

Įstaiga: Klaipėdos universitetas 

Pranešėjas: Aleksas Pašilis, įvairių elektros generatorių išradėjas

11:10 – 11:40

Pranešimo tema: derinama

Įmonė: derinama

Pranešėjas: derinama

11:40 – 12:00

Pranešimo tema: „Pelno mokesčio lengvatos kuriantiems naujus produktus”

Įmonė: Mokslo inovacijų technologijų agentūra

Pranešėjas: Mantas Biekša, Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas

12:00 – 13:00

PIETŪS

13:00 – 13:45

Pranešimo tema: „Kaip plačiai galime panaudoti 3D spausdinimą?“

Įmonė: VšĮ Robotikos mokykla

Pranešėjas: Paulius Briedis, robotikos mokyklos direktorius ir įkūrėjas

13:45 – 14:15

Pranešimo tema: derinama

Įmonė: derinama

Pranešėjas: derinama

14:15 – 14:35

Pranešimo tema: „Tarptautinės programos įmonėms kuriančioms inovacijas“

Įmonė: Mokslo inovacijų technologijų agentūra

Pranešėjas: Anzelma Ūselienė, Inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo vedėjo pavaduotoja

14:35 – 15:00

KAVOS PERTRAUKĖLĖ

15:00 – 16:00

WORKSHOP‘AS

Workshop‘o tema: „3D spausdinimas: kaip tai vyksta?“

Įmonė: VšĮ Robotikos mokykla

Workshop‘o vedėjas: Vytautas Vosylius, robotikos mokyklos mokytojas

16:00 – 16:30

Diskusijos

]]>
http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/verslo_galimybes_energetikos_ir_ismaniu_technologiju_srityse__klaipeda/ http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/verslo_galimybes_energetikos_ir_ismaniu_technologiju_srityse__klaipeda/ Thu, 11 May 2017 00:00:00 +0300
Lietuvos ir Norvegijos energetiškai efektyvių technologijų verslo kontaktų mugė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra bendradarbiaudama su Ūkio ministerija ir Norvegijos agentūra "Innovation Norway" š.m. gegužės 10-11 d. kviečia dalyvauti Žaliosios pramonės inovacijų programos energetiškai efektyvių technologijų verslo kontaktų mugėje.

Verslo kontaktų mugė – tai galimybė užmegzti ir plėtoti verslo ryšius su Norvegijos atstovais, pasidalinti idėjomis, inicijuoti dvišalius projektus.

RENGINIO PROGRAMA

Renginys aktualus energetiškai efektyvių technologijų taikymu besidominčioms įmonėms, ieškančioms naujų idėjų ir partnerių verslo plėtrai. Kviečiamos Lietuvos ir Norvegijos įmonės ir mokslo institucijos, veikiančios šiose srityse: elektronika ir elektrotechnika; mašinų ir įrangos gamyba; metalo gaminių gamyba; plastiko gaminių gamyba; optika ir optronika. Kontaktų mugė vyks parodos Balttechnika 2017 metu.

Dalyvavimo verslo kontaktų mugėje nauda:

 1. Susipažinsite su Lietuvos ir Norvegijos inžinerine pramone bei energetiškai efektyvių technologijų taikymu šiame sektoriuje.
 2. Užmegsite ryšius su pažangiomis Norvegijos įmonėmis, taikančiomis energetiškai efektyvias technologijas.
 3. Apsilankysite moderniausiose Lietuvos gamybos įmonėse, kuriančiose ir diegiančiose energetiškai efektyvias technologijas.
 4. Apsilankysite tarptautinėje specializuotoje gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų parodoje Lietuvoje Balttechnika 2017. Skaityti daugiau>>>

Specialiai parengtose inovacijų erdvėse vyksiantys idėjų ir kontaktų mainai – tai galimybė užmegzti ir plėtoti verslo ryšius su Norvegijos gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų atstovais, pasidalinti idėjomis ir inicijuoti dvišalius projektus, susijusius su energetiškai efektyviomis technologijomis.

Norinčius dalyvauti prašome užpildyti REGISTRACIJOS ANKETĄ.

Verslo kontaktų mugėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 įmonių ar mokslo institucijų atstovai.

]]>
http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/lietuvos_ir_norvegijos_energetiskai_efektyviu_technologiju_verslo_kontaktu_muge/ http://www.mita.lt/lt/renginiai/agenturos_renginiai/lietuvos_ir_norvegijos_energetiskai_efektyviu_technologiju_verslo_kontaktu_muge/ Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0300