Seminaras LAMMC SDI tyrėjams apie finansinės paramos priemones MTEP veikloms vykdyti

2016 / 05 / 10
Vieta: LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas Kauno g. 30, Babtai, LT-54333, Kauno r.

 

Seminaro tikslas – gilinti mokslininkų ir tyrėjų žinias apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimo priemones, skatinti verslo ir mokslo partnerystę, naujų idėjų generavimą ir dalyvavimą bendruose tarptautiniuose projektuose.

Seminaro metu MITA atstovai pristatys žemės ūkio mokslų srities mokslininkų bei tyrėjų galimybes dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“. Bus teikiama informacija apie nacionalinę paramą tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymui.

Seminaro pabaigoje skatinamos diskusijos, pagal poreikį organizuojamos individualios konsultacijos.

Seminaras skirtas LAMMC darbuotojams.


 

Seminaro programa

10:15 - 10:30

Dalyvių registracija

10:30 - 10:50

H2020: Europos inovacijų partnerystės (EIP-AGRI) modelis mokslo žinių bei inovacinės praktikos sklaidai

dr. Edita Bagdonaitė, Tarptautinių programų skyrius, MITA

10:50 - 11:10

Bioekonomikos ERA-NET finansavimo schemos. Europos inovacijų ir technologijų instituto kvietimas Food4Future

dr. Viktoras Mongridas, Tarptautinių programų skyrius, MITA

11:10 - 11:30

TYKU2: tyrėjų tarptautiškumo skatinimas

Sonata Juciutė, Projektas „TYKU2“, MITA

11:30 - 13:00

Diskusija

 

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Edita Bagdonaitė, vyriausioji specialistė, Tarptautinių programų skyrius, Tel. +370 5 2644700, El. p. edita.bagdonaite@mita.lt

 

Grįžti atgal