Seminaras LAMMC MI apie finansines priemones MTEP veikloms vykdyti

2016 / 05 / 17
Vieta: Posėdžių salė, Liepų g. 1, Girionys, LT-53101 Kauno r.

 

Seminaro tikslas – gilinti mokslininkų ir tyrėjų žinias apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimo priemones, skatinti verslo ir mokslo partnerystę, naujų idėjų generavimą ir dalyvavimą bendruose tarptautiniuose projektuose.

Seminaro metu MITA atstovai pristatys žemės ūkio mokslų srities mokslininkų bei tyrėjų galimybes dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“. Seminaro dalyviai bus supažindinti su naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimui skirta bei tarptautinį bendradarbiavimą skatinančia „Eureka“ programa. Bus teikiama informacija apie nacionalinę paramą tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymui.

Seminaro pabaigoje skatinamos diskusijos, pagal poreikį organizuojamos individualios konsultacijos.

Seminaras skirtas LAMMC darbuotojams.


Renginio programa

10:15 - 10:30

Dalyvių registracija

10:30 - 10:50

H 2020 Europos inovacijų partnerystės (EIP-AGRI) modelis mokslo žinių bei inovacinės praktikos sklaidai

dr. Edita Bagdonaitė, Tarptautinių programų skyrius, MITA

10:50 - 11:20

EUREKA programa: dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Daiva Keršienė, Tarptautinių programų skyrius, MITA

11:20 - 11:40

TYKU 2: Tyrėjų tarptautiškumo skatinimas

Sonata Juciutė, Projektas „TYKU2“, MITA

11:40 - 13:00

Diskusija

 

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Edita Bagdonaitė, vyriausioji specialistė, Tarptautinių programų skyrius, tel.: +370 5 2644700, el. p.: edita.bagdonaite@mita.lt

Grįžti atgal