Seminaras "Kas skatina verslo tarptautinę plėtrą"

2016 / 09 / 27
Vieta: BEST BALTIC Kaunas | A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas, Deimanto salė

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonė (angl. Horizon 2020 SME Instrument) skirta inovatyvioms įmonėms norinčioms padidinti savo augimo potencialą.

Pagal priemonę siūlomos vienkartinės išmokos (50 000 Eur) galimybių studijoms (1 etapas), subsidijos (500 000 – 2 500 000 Eur) inovacijų projektų 2 etapui (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.) bei konsultavimo paslaugos (3 dienos – 1 etapo ir 12 dienų – 2 etapo projektams) per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network) komercializavimui ir produkto diegimui į rinką (3 etapas, ES šioje fazėje neskiria tiesioginės paramos).

Priemonėje gali dalyvauti visų sektorių mažos ir vidutinės įmonės, nes svarbiausia yra inovatyvi idėja, kuri turėtų spartaus augimo rinkoje potencialą tiek ES, tiek už jos ribų.

Seminaro tikslas – gilinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių atstovų žinias apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo priemones, skatinti naujų idėjų generavimą bei konsultuoti dalyvavimo tarptautinėje programoje „Horizontas 2020“ paraiškų rengimo klausimais.

Seminaro metu vyks dvi sesijos:

Pagrindinėje sesijoje bus diskutuojama apie Lietuvos inovatyvių mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ galimybes. Seminaro dalyviai bus supažindinti su paraiškų rengimo ypatumais. Ekspertai dalinsis paraiškų vertinimo gerąja patirtimi. Priemonėje dalyvaujantis verslo atstovas pristatys savo sėkmės istoriją.

Paralelinėje sesijoje galės dalyvauti verslo įmonių atstovai ketinantys teikti paraišką „MVĮ priemonės“ kvietimams, kurie pirmieji elektroniniu paštu renginio organizatoriams ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 d. atsiųs paraiškos projektą ir norės gauti eksperto praktinius patarimus.

Kontaktai pasiteirauti ir paraiškų projektams siųsti nurodant renginio pavadinimą "Kas skatina verslo tarptautinę plėtrą":

Seminaro programa

10.00 10.20

REGISTRACIJA, Kava 

10.20 – 14.00

Pagrindinė sesija (Deimanto salė)

10.20 10.30

Įžanga

 

Renginio moderatorius

Andrius  Plečkaitis

10.30 – 10.45

Horizontas 2020: verslo dalyvavimas bendradarbiavimo projektuose

 

Dr. Viktoras Mongirdas

MITA, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistas

10.45 – 11.15

Horizontas 2020: MVĮ instrumentas ir Lietuvos dalyvavimas jame 

Dr. Edita Bagdonaitė

MITA, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė

11.15 – 11.55

Kaip parengti gerą paraišką?

 

Andrius Plečkaitis

Asociacija „INFOBALT“, Inovacijų vadovas; MITA ekspertas 

Ignas Šlapakauskas

UAB „Saulės vėjo aruodai“ direktorius

11.55 – 12.20

KAVOS PERTRAUKA

12.20 – 13.00

Paraiškų vertinimo geroji patirtis: atvejo analizė

Dr. Leona Damalakienė

ADVANCED ADVICE 

13.00 – 13.20

Kodėl Lietuvos įmonėms verta dalyvauti MVĮ priemonėje?

Gytis Junevičius

Lietuvos inovacijų centras

13.20 – 13.40

UAB „Baltic Orthoservice“ sėkmės istorija

 

Dr. Gediminas Kostkevičius

UAB „Baltic Orthoservice“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius

13.40 – 14.00

DISKUSIJA

Paralelinė sesija (Aleksandrito salė) – individualios ekspertės konsultacijos verslo įmonių atstovams „MVĮ priemonės“ paraiškų rengimo klausimais.

Konsultantas: Dr. Leona Damalakienė, ADVANCED ADVICE

10:00 – 10:30

UAB „Žemdirbių konsultacijos“

Vytautas Petkus

10:30 – 11:00

UAB „SoftDent“

Ligita Vaičaitytė

11:00 – 11:30

UAB „Sudėtingų sistemų modeliavimas“

Prof. Henrikas Pranevičius

11:30 – 12:00

UAB „Panevėžio stiklas“

Martynas Kalvaitis

13:00 – 13:30

UAB „SEMS Technologies“

Lina Zbarauskienė

13:30 – 13:45

UAB „NMTC“

Mindaugas Subačius

 

 
       

Grįžti atgal