Seminaras ASU tyrėjams apie finansinės paramos priemones MTEP veikloms vykdyti

2016 / 05 / 04
Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas, IV rūmai, konferencijų salė (214 a.), Universiteto g. 8a, Akademija, Kauno r.

Seminaro tikslas – gilinti mokslininkų ir tyrėjų žinias apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimo priemones, skatinti verslo ir mokslo partnerystę, naujų idėjų generavimą ir dalyvavimą bendruose tarptautiniuose projektuose.

Seminaro metu MITA atstovai pristatys žemės ūkio mokslų srities mokslininkų bei tyrėjų galimybes dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“. Seminaro dalyviai bus supažindinti su tarptautinės programos „Eureka“ dalyvavimo taisyklėmis. Bus teikiama informacija apie nacionalinę paramą verslo ir mokslo partnerystės skatinimui bei tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymui.

Seminaro pabaigoje skatinamos diskusijos, pagal poreikį organizuojamos individualios konsultacijos.

Seminaras skirtas ASU darbuotojams.

 

Renginio programa

12:45 - 13:00

Dalyvių registracija

13:00 - 13:20

Finansavimo priemonės verslo ir mokslo partnerystės skatinimui

Mantas Biekša, MTEPI paramos skyrius, MITA

13:20 - 13:40

EUREKA programa: dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Daiva Keršienė, Tarptautinių programų skyrius, MITA

13:40 - 14:00

H2020: Europos inovacijų partnerystės (EIP-AGRI) modelis mokslo žinių bei inovacinės praktikos sklaidai

dr. Edita Bagdonaitė, Tarptautinių programų skyrius, MITA

14:00 - 14:20

Europos inoavcijų ir technologijų institutas. 2016 m. kvietimas. Food4Future.

Viktoras Mongirdas, Tarptautinių programų skyrius, MITA.

14:20 - 14:40

TYKU2: tyrėjų tarptautiškumo skatinimas

Sonata Juciutė, Projektas „TYKU2“, MITA

14:40 - 15:00

H2020 projektų ekspertinio vertinimo geroji patirtis

dr. Romualdas Zemeckis, dr. Zita Kriaučiūnienė, ASU

15:00 - 15:20

Diskusija

 

Kontaktai pasiteirauti

Grįžti atgal