Seminaras apie finansines paramos priemones MTEP veikloms vykdyti

2016 / 02 / 25
Vieta: Sukilėlių g 13 A-202, Kaunas

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA

organizuoja

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE

seminarą apie finansinės paramos priemones MTEP veikloms vykdyti

 2016 m. vasario 25 d.

Sukilėlių g 13 A-202, Kaunas

 

Seminaro tikslas – gilinti mokslininkų ir tyrėjų žinias apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimo priemones, skatinti verslo ir mokslo partnerystę, naujų idėjų generavimą ir dalyvavimą bendruose tarptautiniuose projektuose.

Seminaro metu MITA ir Lietuvos mokslo tarybos atstovai pristatys sveikatos mokslų srities mokslininkų bei tyrėjų galimybes dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“. Seminaro dalyviai bus supažindinti su naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimui skirtomis finansavimo programomis „Eureka“ ir „Eurostars2“. Bus teikiama informacija apie nacionalinę paramą tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymui.

Seminaro pabaigoje skatinamos diskusijos, pagal poreikį organizuojamos individualios konsultacijos.

Seminaras skirtas tik LSMU darbuotojams.

PROGRAMA

11:15 -11:30

REGISTRACIJA

 

11:30-11:50

Didžiausia Europos Sąjungos tyrimų ir inovacijų programa „HORIZONTAS 2020“

dr. Viktoras Mongirdas, Tarptautinių programų skyrius, MITA 

11:50-12:10

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė: 2016–2017 m. darbo programa ir kvietimai teikti paraiškas

Jurgita Stonytė,

Tarptautinių programų skyrius, Lietuvos mokslo taryba

12:10-12:40

Tarptautinį konkurencingumą ir inovacijas skatinančios programos – „Eureka“ ir „Eurostars“

dr. Edita Bagdonaitė, Tarptautinių programų skyrius, MITA

12:40-13:00

Projekto „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2“ galimybės

Sonata Juciutė,

Projektas „TYKU2“, MITA

13:00-13:30

DISKUSIJA

Kontaktai pasiteirauti: 

Dr. Edita Bagdonaitė, vyriausioji specialistė

Tarptautinių programų skyrius

Tel. +370 5 2644700, fax. +370 5 2312292

El. p. edita.bagdonaite@mita.lt

Grįžti atgal