Programos „Horizontas 2020“ visuomenės iššūkio „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ informacinė-konsultacinė diena

2016 / 10 / 26
Vieta: Vilnius, A. Goštauto g. 12, II aukštas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Europos Komisija yra sukūrusi nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklą, kurio pagrindinė funkcija - teikti praktinę informaciją ir pagalbą programos „Horizontas 2020“ dalyviams bei pareiškėjams. NCP tinklą Lietuvoje koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra vykdo NCP veiklą bei 2016 m. spalio 26 d. 10.00 val. organizuoja informacinę-konsultacinę dieną.

Renginio tikslas – skatinti dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ (toliau – H2020), pristatyti visuomenės iššūkio „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ 2016–2017 m. darbo programą ir paskelbtus kvietimus teikti paraiškas.

Renginyje diskutuos Lietuvos ekspertas H2020 komitete „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ bei atstovė Bio-pramonės bendrosios iniciatyvos (BBI-JU) nacionalinių atstovų grupėje. H2020 projektus vykdantys mokslininkai pristatys sėkmės istoriją, patirtimi dalinsis naujam kvietimui paraišką rengiantys verslo atstovai, paraiškų vertinimo gerąją patirtį skleis H2020 ekspertai. Renginyje bus aptariama Europos inovacijų partnerystės (EIP-AGRI) svarba mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidai bei pristatyta naujausia informacija apie Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN), kuris vienija beveik 600 verslo paramos organizacijų iš 64 šalių ir yra viena geriausių priemonių partnerių paieškai.

Informacinė-konsultacinė diena skirta mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovams.

Renginio programa

10.00 - 10.15

REGISTRACIJA, KAVA

10.15 - 10.30

H2020 visuomenės iššūkio „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ 2016–2017 m. darbo programa ir kvietimai

Dr. Edita Bagdonaitė

Tarptautinių programų skyrius, MITA

10.30 - 10.45

Dalyvavimo H2020 komitete „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ patirties sklaida

Dr. Ričardas Paškauskas

Lietuvos ekspertas komitete

10.45 - 11.00

Bio-pramonės bendrosios iniciatyvos (BBI-JU) programa ir jos galimybės

Dr. Inga Matijošytė

Lietuvos atstovė BBI-JU nacionalinių atstovų grupėje

11.00 - 11.15

H2020 ekspertės rekomendacijos kaip parengti gerą paraišką

Dr. Renata Urbonė

H2020 ekspertė

11.15 - 11.35

KAVOS PERTRAUKA

11.35 - 11.50

H2020-ISIB projekto COSMOS sėkmės istorija

Dr. Svajus Asadauskas

Dr. Asta Grigucevičienė

Fizinių ir technologijos mokslų centras

11.50 - 12.05

Partnerių H2020 paraiškai paieškos būdai ir patirtis

Dr. Gintarė Kučinskienė

Aušra Baliukevičiūtė

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

12.05 - 12.20

Europos įmonių tinklo (EEN) nauda partnerių paieškai

Arūnas Beržinskas

Lietuvos inovacijų centras

12.20 - 12.35

Dalyvavimo Europos inovacijų partnerystės (EIP-AGRI) veiklose patirtis

Mindaugas Šilininkas

UAB „Euromediena“

12.35 - 13.00

DISKUSIJA

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, Tarptautinių programų skyrius, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

Grįžti atgal