Lietuvos inovatyvių mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ galimybių plėtra

2016 / 06 / 16
Vieta: BEST WESTERN Hotel Vilnius | Konstitucijos pr. 14, Granito salė

Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su asociacija „INFOBALT“ kviečia Jus į seminarą, kurio metu bus pristatoma Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonė (angl. Horizon 2020 SME Instrument). Ši priemonė skirta inovatyvioms įmonėms, norinčioms padidinti savo augimo potencialą.

Pagal priemonę siūlomos vienkartinės išmokos (50 000 Eur) galimybių studijoms (1 etapas), subsidijos (500 000 – 2 500 000 Eur) inovacijų projektų 2 etapui (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.) bei konsultavimo paslaugos (3 dienos – 1 etapo ir 12 dienų – 2 etapo projektams) per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network) komercializavimui ir produkto diegimui į rinką (3 etapas, ES šiame etape neskiria tiesioginės paramos).

Priemonėje gali dalyvauti visų sektorių mažos ir vidutinės įmonės, nes svarbiausia yra inovatyvi idėja, kuri turėtų spartaus augimo rinkoje potencialą tiek ES, tiek už jos ribų. 

Seminaro tikslas – gilinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių atstovų žinias apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo priemones, skatinti naujų idėjų generavimą ir dalyvavimą tarptautinėje programoje „Horizontas 2020“.

Seminaro dalyviai bus supažindinti su paraiškų rengimo ypatumais. Ekspertai dalinsis paraiškų vertinimo gerąja patirtimi. Priemonėje dalyvaujantys verslo atstovai pristatys sėkmės istorijas.

Seminaro metu vyks moderuojama diskusija, pagal poreikį bus organizuojamos individualios konsultacijos įmonių atstovams.

Renginys nemokamas

Kontaktai pasiteirauti ir išankstiniams klausimams diskusijai pateikti:

Preliminari renginio programa

9:30

Dalyvių registracija. Kava.

9:45

Įžanginis žodis

Renginio moderatorius: A. Plečkaitis, Asociacija „INFOBALT“, Inovacijų vadovas; MITA ekspertas 

10:00

Horizontas 2020: MVĮ instrumentas ir Lietuvos dalyvavimas jame

Aurelija Kazlauskienė, LR Ūkio ministerija, Inovacijų politikos skyriaus vedėja

10:15

Tarptautinio bendradarbiavimo motyvacija: kuo gali prisidėti MITA?

Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė 

10:30

How to make a winning proposal (pranešimas anglų kalba)

Sander van der Molen, CIVITTA, projektų vadovas

11:00

Paraiškų vertinimas – eksperto ir verslo praktiko patarimai

Andrius Valentukonis, FP7, H2020 ir MITA ekspertas IT srityje 

11:20

Kavos pertrauka

11:50

Kodėl Lietuvos įmonėms verta dalyvauti MVĮ priemonėje?

Dr. Arvydas Sutkus, Lietuvos inovacijų centras, projektų vadybininkas 

12:10

UAB „Elinta“ sėkmės istorija

Dr. Vytautas Jokužis, UAB „Elinta“, generalinis direktorius 

12:25

UAB „Gumos technologijos“ sėkmės istorija

Artūras Jukna, UAB „Gumos technologijos“, projektų vadovas

12:40 - 13:20

Diskusija ir individualios konsultacijos (pagal poreikį)

Grįžti atgal