Informacinė diena „Horizontas 2020: Mažų ir vidutinių įmonių priemonė“ ir mokymai „Kaip parengti 1 ir 2 etapo paraišką“

2016 / 11 / 03
Vieta: BEST WESTERN Hotel Vilnius | Konstitucijos pr. 14, Stiklo A salė

Renginio tikslas – mažų ir vidutinių įmonių mokslininkams ir tyrėjams pristatyti Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonės 2016-2017 m. darbo programą, kvietimus teikti paraiškas bei konsultuoti 1 ir 2 etapo paraiškų rengimo klausimais.

Renginys nemokamas. Dalyvių skaičius – 50.

Informaciniame renginyje pranešimą skaitys Europos Komisijos įkurtos mažų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (angl. Executive Agency for SMEs -EASME) atstovas Marco Rubinato. Pranešėjas supažindins su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės (angl. SME Instrument) 2016-2017 m. darbo programa. Bus aptariama kas gali dalyvauti „MVĮ priemonės“ kvietimuose, koks paraiškų vertinimo procesas bei diskutuojama kodėl verta dalyvauti šioje priemonėje. Informacinė diena skirta visų sektorių MVĮ atstovams.

Mokymus „Kaip parengti 1 ir 2 etapo paraišką“ ves „Horizontas 2020“ paraiškų vertintoja dr. Leona Damalakienė. Ekspertė supažindins su esminiais paraiškos aspektais, pateiks metodines rekomendacijas projekto naujumo, poveikio ir įgyvendinimo kriterijų aprašymui. Individualių praktinių užduočių metu dalyviai turės galimybę parengtą paraiškos projektą analizuoti ir lyginti su ekspertės demonstruojama „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės modeline paraiška. Mokymuose kviečiame dalyvauti MVĮ atstovus, kurie ketina teikti paraišką „MVĮ priemonės“ kvietimams ir turi parengę paraiškos projektą.

Pirmieji keturi MVĮ atstovai elektroniniu paštu renginio organizatoriams ne vėliau kaip iki spalio 19 d. atsiuntę paraiškos projektą galės gauti dr. Leonos Damalakienės praktinius patarimus raštu.

Programa

12.00 - 12.20

REGISTRACIJA, KAVA

Informacinė diena

12.20 - 12.30

Įžanga

 

Renginio moderatorius A. Plečkaitis

Asociacija „INFOBALT“, Inovacijų vadovas; MITA ekspertas

12.30 – 13.10

Horizon 2020: SME instrument

Is it for you?

Target, offer, results, hints & tips

(pranešimas anglų kalba)

Marco Rubinato

EASME

13.10 – 13.50

Paraiškų vertinimo geroji patirtis ir patarimai kaip parengti gerą paraišką

Dr. Leona Damalakienė

Ekspertė

13.50 – 14.20

KAVOS PERTRAUKA

Mokymai

14.20 – 14.50

Poveikis:

ES/pasaulinis naujo produkto poreikis/rinka; vartotojai ar jų grupės; rinkos augimo prognozė, konkurentų analizė; komercinimo planas; intelektinės nuosavybės (IN) apsauga; naujos darbo vietos

Dr. Leona Damalakienė

Ekspertė

14.50 – 15.20

Naujumas:

projekto tikslai (ardančioji inovacija), kuriamo produkto technologinis lygis (angl. TRL), pateikimo į rinką (komercinimo) galimybės ir rizika

15.20 – 15.50

Įgyvendinimas:

įmonės resursai, partneriai, kontraktai ir kiti požymiai įrodantys kad projektas bus įgyvendintas; veiklų ambicingumas ir jų trukmės realus planavimas, Ganto diagrama

15.50 – 16.00

DISKUSIJA

Individualios konsultacijos paraiškų projektus atsiuntusioms MVĮ:

  • UAB „Geomatrix“
  • UAB „Magma Solutions“
  • UAB „Soundest“
  • UAB „GJ Magma“
  • UAB „Vitardus“

Konsultantas: Dr. Leona Damalakienė

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, Tarptautinių programų skyrius, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

Grįžti atgal