Informacinė-konsultacinė diena „Horizontas 2020: MVĮ priemonė“

2016 / 10 / 05
Vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Goštauto g. 12, 1 salė

Europoje siekiama spartinti aukštųjų technologijų srities mokslo rezultatų komercinimą, aktyvinant naujų technologijų ir metodų pritaikymą versle, pateikiant rinkai naujas ar reikšmingai patobulintas jau esamas technologijas, produktus ar technologinius procesus.

Renginio tikslas - gilinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių atstovų žinias apie dalyvavimo tarptautinėje programoje „Horizontas 2020“ galimybes bei konsultuoti MVĮ priemonės paraiškų rengimo klausimais.

Horizontas 2020 patrauklioji pusė yra ta, kad dalyvavimo sąlygos programoje yra supaprastintos tais atvejais, kai visiems dalyviams skiriamas panašaus dydžio finansavimas. Viena tokių supaprastinto dalyvavimo priemonių yra skirta mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) suplanuotoms projektų veikloms įgyvendinti.

MVĮ priemonė (angl. SME Instrument) skatina MVĮ vystomų inovacijų pateikimą į rinką.

1 etapas

vienkartinės išmokos (50 000 Eur) galimybių studijoms

2 etapas

subsidijos (500 000 – 2 500 000 Eur) inovacijų projektams

(demonstravimas, prototipo tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.)

3 etapas

konsultavimo paslaugos komercializavimui ir produkto diegimui į rinką

(ES šioje fazėje neskiria tiesioginės paramos).

2014 – 2016 m. kvietimų rezultatai

 

1 etapas

2 etapas

Teiktų paraiškų skaičius

18485

7546

Finansuotų paraiškų skaičius

1506

429

Skirta lėšų, mln. Eur

75,3

709,1

Artimiausia paraiškų vertinimo data: 1 etapas – š.m. lapkričio 9 d.; 2 etapas – spalio 13 d.

 

Renginio programa

10:00 – 10:40

H2020: MVĮ priemonė.

Dr. Edita Bagdonaitė

Tarptautinių programų skyrius, MITA

10:40 – 11:00

Kaip parengti gerą paraišką

 

 

Dalyvavimo MVĮ priemonėje patirtis

Andrius Plečkaitis

Asociacija „INFOBALT“, Inovacijų vadovas

Ignas Šlapkauskas

UAB „Saulės vėjo aruodai“ direktorius

Paraiškų vertinimo geroji patirtis

Dr. Leona Damalakienė, ekspertė

11:00 – 12:00

Dalyvių klausimai, diskusija

Kontaktinė informacija: Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

Grįžti atgal