Horizontas 2020 programa: galimybės savivaldybėms

2016 / 09 / 08
Vieta: Lietuvos savivaldybių asociacija, T. Vrublevskio g. 6, Vilnius

Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 finansuoja inovacijų kūrimą ir taikymą visose gyvenimo srityse. Ši programa labai demokratiška ir, siūlydama įvairiausias galimybes, laukia pareiškėjų idėjų ne tik iš mokslo ir verslo bet ir iš viešojo sektoriaus. Viešasis sektorius programoje turi galimybes gauti finansavimą įvairiose srityse siūlydamas inovatyvius sprendimus visuomeninių iššūkių sprendimui.

Seminaro tikslas – paskatinti savivaldybes siekti savo strateginių tikslų, jungiantis į tarptautinius inovacijas kuriančius projektus programoje Horizontas2020

Informacinis seminaras

 HORIZON 2020 PROGRAMA: GALIMYBĖS SAVIVALDYBĖMS

RUGSĖJO 8 D.

Lietuvos savivaldybių asociacija T. Vrublevskio g. 6, Vilnius

 

PROGRAMA

 

10:00             Įžanginis žodis (LSA atstovas)

10:10             Bendras programos Horizontas 2020 pristatymas

  • Anzelma Ūselienė, Tarptautinių programų skyriaus vedėja, MITA

10:40             Programos Horizontas 2020 priemonių, aktualių savivaldai, pristatymas

(tematikos: energetika, transportas, IT sprendimai, tvarus vystymasis, išmanūs miestai bei bendruomenės, tarptautiniai inovatyvūs pirkimai)

  • Viktoras Mongirdas, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistas, MITA

11:10             TYKU2 projektas: savivaldybių tarptautiškumo skatinimas

  • Sonata Juciutė, TYKU2 projekto specialistė, MITA

11:25             Savivaldybių patirtis dalyvaujant Horizon 2020 programos priemonėse

11:40             Diskusija

 

 

 

Grįžti atgal