Apvalaus stalo diskusija „Veiksmingi būdai Lietuvos atstovų ir ekspertų veiklai programos „Horizontas 2020“ komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ gerinti“

2017 / 05 / 26
Vieta: A. Goštauto g. 12, Vilnius. MITA, II aukštas, 1 salė.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra organizuoja apvalaus stalo diskusiją „Veiksmingi būdai Lietuvos atstovų ir ekspertų veiklai programos „Horizontas 2020“ komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ gerinti“

Renginio pradžia: 10.00 val.

Renginio trukmė: 1,5 val.

Renginys nemokamas. Dalyvių skaičius – 20.

Labai svarbi Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) teminės srities „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ dalis yra pagrindinės didelio poveikio technologijos (angl. Key Enabling Technologies), apimančios mikro- ir nano elektroniką, fotoniką, nanotechnologijas, biotechnologijas, pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias gamybos sistemas. Viešojo ir privačiųjų sektorių partnerystė „Ateities gamyklų iniciatyva“ (angl. Factories for the Future) skirta skatinti pramonės mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, susijusius su pažangiomis gamybos technologijomis; „Tvaraus proceso pramonė“ (angl. Sustainable Process Industry) siekia efektyviai naudoti išteklius ir energiją; „Energiją tausojančių pastatų iniciatyva“ (angl. Energy-efficient Buildings“) skirta skatinti ekologiškas technologijas ir kurti efektyviai energiją vartojančias sistemas bei medžiagas, kurios būtų naudojamos naujuose ar renovuotuose pastatuose.

Ieškodami naujų būdų kaip veiksmingai atstovauti Europos Komisijos komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ bei aktyvinti Lietuvos dalyvavimą programoje H2020, kviečiame Jus išsakyti savo nuomonę atviroje diskusijoje.

Renginio tikslas – veiksmingų būdų nustatymas Lietuvos atstovavimo komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ gerinimui.

Apvalaus stalo diskusijoje numatoma:

  1. Aptarti, kuo Lietuvos mokslo ir verslo atstovams patraukli H2020 teminė sritis „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“? Kiek potencialių pareiškėjų turime? Kaip efektyvinti informacijos sklaidą suinteresuotosioms šalims?
  2. Pasiūlyti veiksmingus būdus ir neišnaudotas galimybes Lietuvos atstovų ir ekspertų veiklos H2020 komitete „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ gerinimui“.
  3. Sudaryti bendradarbiavimo tinklą tarp šios teminės srities Lietuvos atstovų, ekspertų ir suinteresuotųjų šalių (H2020 potencialių dalyvių – tyrėjų, konsultantų, privačiojo sektoriaus atstovų).

Renginys skirtas mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovams. 

Kontaktinė informacija: Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

Grįžti atgal