Apvalaus stalo diskusija "Pasiūlymai H2020 MVĮ priemonės 2018-2020 m. darbo programai"

2016 / 09 / 08
Vieta: A. Goštauto g. 12, II aukštas, MITA salė

Ūkio ministerija iMokslo, inovacijų ir technologijų agentūra organizuoja apvalaus stalo diskusiją „Pasiūlymai H2020 MVĮ priemonės 2018-2020 m. darbo programai“.  

Renginio pradžia: 10 val.

Renginio moderatorius: dr. Vytautas Jokužis, UAB „Elinta“ generalinis direktorius, MITA ekspertas

Mažų ir vidutinių įmonių atstovus kviečiame dalyvauti apvalaus stalo diskusijoje ir teikti pasiūlymus tarptautinės programos „Horizontas 2020“ Mažų ir vidutinių įmonių priemonės (angl. Horizon 2020 SME Instrument) 2018-2020 m. darbo programai. Ši diskusija yra galimybė verslo atstovams įsijungti į tarptautinių priemonių darbo programos dokumentų rengimą.

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ Mažų ir vidutinių įmonių priemonė skirta skatinti MVĮ vystomų inovacijų pateikimą į rinką. Pagal priemonę siūlomos vienkartinės išmokos (50 000 Eur) galimybių studijoms (1 etapas), subsidijos (500 000 – 2 500 000 Eur) inovacijų projektų 2 etapui (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.) bei konsultavimo paslaugos (3 etapas, ES šioje fazėje neskiria tiesioginės paramos). Priemonėje gali dalyvauti visų sektorių mažos ir vidutinės įmonės, nes svarbiausia yra inovatyvi idėja, kuri turėtų spartaus augimo rinkoje potencialą tiek ES, tiek už jos ribų.

Ar ši priemonė padeda inovatyvioms įmonėms didinti augimo potencialą, prisideda prie užimtumo problemų sprendimo bei yra svarbi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo grandies dalis? Ar šios investicijos gerina inovacijų ekosistemos būklę regionuose? Su kokiomis kliūtimis dažniausiai susiduria priemonėje dalyvaujantys verslo atstovai?

Apvalaus stalo diskusijoje numatoma:

  1. Aptarti kuo verslui patraukli programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonė? Ką verslo inovacijoms turėtų planuoti Europos Komisija?
  2. Pasiūlyti naujus regioninių skirtumų mažinimo bei rinkos ekonomikos konkurencingumo didinimo problemų sprendimo būdus MVĮ priemonės 2018-2020 m. darbo programai.
  3. Pateikti efektyvesnį paraiškų vertinimo proceso modelį (grįžtamasis ryšys, ekspertų kompetencija ir kt.).
Dokumentas diskusijoms

Planuojama diskusijos trukmė – 1,5 val.

Kontaktinis asmuo:

  • Dr. Edita Bagdonaitė, MITA, Tarptautinių programų skyrius, tel. +370 5 2644700 El. p. edita.bagdonaite@mita.lt
 
   

Grįžti atgal