Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 

Projekto partneris: Lietuvos mokslo taryba

Projekto vertė: 811.550 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2016 m. gegužė–2019 m. balandis (36 mėn.) 

Projekto tikslas: ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo vadybininkų iš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių.

Projekto veiklos:

  1. mokymai, susiję su paraiškų rengimu ir MTEPI projektų valdymu;
  2. dalyvavimas tarptautinėse MTEPI programų, asociacijų ir organizacijų veiklose, misijose ir kituose partnerystės renginiuose;
  3. tyrėjų supažindinimas su tarptautinių MTEPI programų naujienomis ir kt., skatinimas keistis informacija, reikalinga partnerių paieškai per forumus ir pan.

Svarbūs dokumentai:

Projekto Aprašas patvirtintas Agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 2V-68.

  • Paraiška dėl dalyvavimo renginiuose (priedas 1 )
  • Paraiška dėl konsorciumo susitikimo organizavimo Lietuvoje (priedas 2 )
  • Paraiška dėl atstovavimo Europos Technologijų Platformose (priedas 3 )
  • Paraiška dėl dalyvavimo tarptautiniuose programų praktiniuose seminaruose ir (ar) stovyklose (priedas 4 )
  • Dalykinė ataskaita (priedas 7 )
  • Avansinė apyskaita (priedas 8 )

Kontaktai:

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.


Grįžti atgal