Titulinis Projektai Technologijų ir inovacijų populiarinimas

Technologijų ir inovacijų populiarinimas

Projekto tikslas – populiarinti technologijų pažangą ir inovacijas, informuojant verslą ir verslui imlią visuomenę apie mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų diegimo naudą, kuriant Lietuvos kaip technologijų ir inovacijų šalies įvaizdį.

Projekto partneris: Versli Lietuva.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti įmones (veikiančias daugiau nei 3 metus) vykdyti mokslinius tyrimus, diegti inovacijas, taikyti pažangias  technologijas;
  2. Skatinti pradedančiąsias įmones (veikiančias iki 3 metų) vykdyti mokslinius tyrimus, diegti inovacijas, taikyti pažangias technologijas;
  3. Didinti verslui imlios visuomenės sąmoningumą inovacijų srityje, skatinti verslumą, kūrybiškumą ir domėjimąsi inovacijomis.

Lietuvoje vyrauja požiūris, kad inovacijų kūrimas ir diegimas yra brangi, rizikinga, sunkiai prieinama verslui veikla. Trūksta suvokimo, kad inovacijos gali būti ir netechnologinės – rinkodaros ar organizacinės, lengvai pritaikomos įvairių įmonių veikloje. Nesusiformavęs Lietuvos kaip technologijų ir inovacijų šalies įvaizdis. Projekte vykdomos technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimo veiklos padės keisti supratimą apie inovacijas, skatinti domėjimąsi jomis, vykdyti mokslinius tyrimus ir diegti inovacijas. Bus viešinamos inovatyvaus verslo sėkmės istorijos, pristatoma inovacijų kūrimo ir diegimo nauda, kuriamas palankus Lietuvos įvaizdis inovacijų srityje. Projekto metu bus organizuojamos tarptautinės konferencijos (gyvybės mokslų konferencija „Life Sciences Baltics“ 2016 m., Vilniaus inovacijų forumas „Innovation Drift“ 2017 m.), įvairūs renginiai verslui, inovacijų parodos, rengiami leidiniai, kuriami televizijos projektai, vykdomos kitos veiklos.

Pagrindiniai planuojami projekto rezultatai:

  • Suorganizuoti technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimo renginiai – 31 vnt. 

 

Grįžti atgal