Titulinis Projektai MITAP II

Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP II)


Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 
Projekto vertė: 2.151.874 Eur 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015 m. spalis–2019 m. balandis (43 mėn.)

Projekto tikslas: skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI):

 • ugdant mokslininkų, kitų tyrėjų, MSI bei įgyvendinimą koordinuojančių institucijų darbuotojų gebėjimus identifikuoti moksliniams tyrimams reikalingas paslaugas ir komercinti MTEP rezultatus
 • organizuoti bendrą MTEP rinkodarą naudojant „Open R&D Lietuva” ženklą.

Projekto veiklos:

1.Gebėjimų identifikuoti tyrimams reikalingas paslaugas ir komercinti MTEP rezultatus ugdymas.

 • Mokslo paslaugų identifikavimo  mokymai;
 • Technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymas (stažuotės).
2. Bendros Lietuvos MTEP rinkodaros vykdymas, panaudojant „Open R&D Lietuva“ ženklą.
 • „Open R&D Lietuva“ kontaktų centro įkūrimas;
 • MSI atviros prieigos MTEPI paslaugų pristatymas tarptautinių renginių bei susitikimų metu;
 • „Open R&D Lietuva” prekės ženklo rinkodaros priemonių paketo parengimas ir rinkodaros kampanijos vykdymas.

Planuojami projekto rezultatai:

 • 100 mokslininkų ir kitų tyrėjų, pakėlusių kompetencijas mokslo vadybos/ paslaugų identifikavimo tema;
 • 70 mokslininkų ir kitų tyrėjų, stažuotėse įgijusių praktinių žinių mokslo rezultatų komercinimo, paslaugų/technologijų ir produktų identifikavimo tema;
 • Įkurtas MTEP paslaugų kontaktų centras – 1 vnt;
 • Suteiktų tarpininkavimo paslaugų verslo subjektams, mokslo institucijoms randant reikiamas MTEP paslaugas skaičius (min. 500 aktyvių kontaktų);
 • Parengtos komandiruočių ir stažuočių atrankos metodikos;
 • Parengtas 1 rinkodarinių priemonių paketas (savireklamos prekių paketas: viešinimo kampanijos, leidiniai, el.knyga (prezentacija), reportažai ir pan.) ir įvykdyta rinkodaros kampanija;
 • Suorganizuoti/ koordinuoti MSI atviros prieigos MTEPI paslaugų pristatymai:
  • 10 jungtinių MTEP paslaugų / mokslo potencialo pristatymų (10 vizitų po 10 asm.);
  • 30 tikslinių vizitų ir susitikimų su potencialiais partneriais užsienyje, parodose, konferencijose;
  • 10 gerosios praktikos apsikeitimo misijų (MTEPI apimtyse lyderiaujančiose valstybėse, (10 misijų po 5 asm.).  

Projekto tinklalapis: http://apc.mita.lt

Open R&D Lietuva tinklo prezentacija

 
Projektas vykdomas pagal patvirtintą 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas “ 
 
Grįžti atgal