Titulinis Projektai BSR Stars S3

BSR Stars S3 – Sumani specializacija, vienijanti bioekonomikos, žiedinės ir skaitmeninės ekonomikos ekosistemas

BSR Stars S3 projektas tęsia bendradarbiavimo inovacijų srityje Baltijos jūros regione tradiciją.

Pagrindinis jo tikslas – didinti inovacijų programos dalyvių (MVĮ, universitetų, verslo plėtros organizacijų, vietos valdžios įstaigų ir nacionalinės politikos formuotojų) galimybes vykdyti regionines Sumanios specializacijos (S3) strategijas, vadovaujantis tarptautiniu požiūriu.

Projektas nukreiptas į bioekonomikos, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninių ekonomikos sričių galimybių išnaudojimą S3 strategijoje dalyvaujančiuose regionuose - Skelnės (Švedija), Kopenhagos (Danija), Tamperės (Suomija), Vilniaus (Lietuva) ir SorTrondelago (Norvegija).

Sumanios specializacijos koncepcijos pristatymas iškėlė tikslą Europos regionams sukurti inovatyvias plėtros strategijas, nukreiptas į ekonominio pajėgumo ir konkurencinio pranašumo stiprinimą. Nors regionai siekia išnaudoti savo pajėgumus ir inovacinį potencialą užsienyje, egzistuojančios struktūros, veiklos mechanizmai ir finansavimo schemos nėra pritaikytos tarptautinėms ambicijoms įgyvendinti. 

BSR Stars S3 projektas organizuos pilotinius projektus, kurie padės užmegzti ryšius tarp suinteresuotų šalių skirtingose valstybėse, pavyzdžiui, sukurs tarptautinę čekių sistemą, kuri leis naudotis bandomosioms priemonėms ir S3 akseleravimo stovyklomis. Tai pat bus sukurta ir projekto metu remiama internetinė regioninės inovacijų ekosistemos proceso valdymo priemonė. Projektas įtrauks MVĮ į regionines viešas tiriamojo pobūdžio verslo schemas, tarptautinį koučingą, mokslas – verslui platformą, atvers tarptautinę prieigą prie BSR pilotinių bioekonomikos priemonių. Projektas įtrauks išvardintus regionus į naujų S3 priemonių kūrimą ir testavimą regioniniu ir tarptautiniu lygiu, atvers galimybes kitiems regionams dalyvauti mokymosi ir politikos formavimo veiklose.

Projekto vykdytojas: Suomijos Baltijos institutas.

Projekto partneriai: 

 • MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (LT)
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas (LT)
 • Lietuvos inovacijų centras (LT)
 • Tamperės regiono taryba (FI)
 • Šiaurės ministrų taryba (DK)
 • Baltijos vystymo forumas (DK)
 • Business Link Greater Copenhagen (DK)
 • Švedijos ekonomikos ir regionų augimo agentūra (SE)
 • Skåne regionas (SE)
 • Sor-Trondelag apskritis (NO)

Projekto vertė: 2,9 mln. Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2016 m. gegužė–2019 m. balandis (36 mėn.) 

Kontaktai:

 • Pranas Senapėdis, projekto vadovas, Tel.: 8 676 42325, el. p. pranas.senapedis@mita.lt
 • Aistė Krivcova, projekto koordinatorė, Tel.: 8 5 2644705 , el. p. aiste.krivcova@mita.lt
Projekto svetainė
Informacija atnaujinta 2017-04-21

Grįžti atgal