MTEP veiklų vertinimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 metų birželio 6 dienos nutarimu Nr. 650 patvirtino Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) etapų klasifikacijos aprašą, taip pat šiuo nutarimu Vyriausybė pavedė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui kilus neaiškumų, vertinti ir teikti ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP.

2.

Paslaugos kategorija

Dokumentų išdavimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

60 d. d. 

4.

Prašymo pateikimas

Lydraštis

Ūkio subjekto veiklos aprašymas

5.

Prašymo forma

Ūkio subjekto veiklos aprašymo forma 

6.

Paslaugos teikėjas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistė Danutė Stankevičienė (tel. 8 5 2644709, el. p. danute.stankeviciene@mita.lt, Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė Ieva Kalpokaitė (tel. 8 5 2644712, el. p. ieva.kalpokaite@mita.lt)

7.

Paslaugos vadovas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistė Danutė Stankevičienė, el. p. danute.stankeviciene@mita.lt, tel. 8 5 2644709

8.

Prašymo pateikimas

Prašymo popierinė ir elektroninė (pdf ir doc formate, CD arba DVD laikmenoje) versijos turi būti pateiktos asmeniškai, pristatytos pašto kurjerio ar atsiųstos registruotu laišku adresu: A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, adresu: info@mita.lt

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11.

Paslaugos kokybės vertinimas

http://www.mita.lt/lt/Formos/mita_teikiamu_paslaugu_kokybes_vertinimas/

Informacija atnaujinta 2017-03-01 

Grįžti atgal