Konsultacijos

MITA teikia nemokamas konsultacijas verslo ir mokslo atstovams, norintiems dalyvauti mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų programose.

Klientai konsultuojami šiais klausimais:

  • galimybės dalyvauti nacionalinėse programose ir priemonėse: priemonė „Inovaciniai čekiai“, priemonė „Inopatentas“, priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas", ikiprekybiniai pirkimai, mokslo ir studijų institucijų skatinimas vykdyti ūkio subjektų užsakymus, parama laboratorijų akreditacijai, krašto apsaugos poreikiams skirti MTEP projektai, MTEP veiklų deklaravimas.
  • galimybės dalyvauti tarptautinėse programose: „Horizontas 2020“, „Eureka“, „Eurostars“, „BSR Inovacijų ekspresas“.
  • paraiškų rengimas ir vertinimas,
  • projektų administravimas,
  • partnerių paieška,
  • finansinė parama,
  • ataskaitų teikimas,
  • ekspertų registracija.

Dėl konsultacijų prašome kreiptis į atsakingą už tam tikrą programą darbuotoją el. paštu ar telefonu.

Grįžti atgal