Finansavimo skyrimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

MITA skiria finansavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektams pagal pavestas administruoti nacionalines ir tarptautines programas, ES struktūrinių fondų priemones, kitas programas ar priemones.

2.

Paslaugos kategorija

Finansavimo skyrimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

Priklauso nuo atskiro Kvietimo teikti paraiškas sąlygų 

4.

Prašymo pateikimas

Skelbiamas MITA svetainėje: http://www.mita.lt/lt/informacijos-sklaida/kvietimai-teikti-paraiskas/

5.

Prašymo forma

Kiekvieno atskiro Kvietimo teikti paraiškas forma yra reglamentuojama projektų finansavimo sąlygų aprašuose.

6.

Paslaugos teikėjas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

7.

Paslaugos vadovas

Kvietimą teikti paraišką arba Programą/Priemonę administruojantis MITA darbuotojas 

8.

Prašymo pateikimas

Prašymo popierinė ir elektroninė (pdf ir doc formate, CD arba DVD laikmenoje) versijos turi būti pateiktos asmeniškai, pristatytos pašto kurjerio ar atsiųstos registruotu laišku adresu: A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, adresu: info@mita.lt

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo ir studijų įstatymas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatai

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Finansavimas skiriamas konkursiniu būdu. Finansavimo sąlygos reglamentuotos atskirų programų, priemonių teisės aktuose, kurie skelbiami www.mita.lt svetainėje

11.

Paslaugos kokybės vertinimas

http://www.mita.lt/lt/Formos/mita_teikiamu_paslaugu_kokybes_vertinimas/

Informacija atnaujinta 2017-03-01

Grįžti atgal