Ekspertų registracija

EKSPERTŲ REGISTRAVIMAS Į MITA EKSPERTŲ DUOMENŲ BAZĘ

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Kandidatais į ekspertus gali būti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, įmonių, pramonės asociacijų, kitų organizacijų siūlomi atstovai, taip pat mokslininkai, tyrėjai ir verslininkai savarankiškai siūlantys savo kandidatūras. Kandidatai, siekiantys tapti MITA ekspertais, internetu per elektroninę sistemą pateikia užpildytą MITA direktoriaus nustatytos formos eksperto anketą. Ekspertų taryba, patikrinusi kandidato į ekspertus pateiktų duomenų atitikimą reikalavimams, priima sprendimą dėl kandidato duomenų įtraukiamo į MITA ekspertų duomenų bazę.

2.

Paslaugos kategorija

Ekspertinis vertinimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Eksperto anketa

5.

Prašymo forma

MTEPIS (www.e-mokslovartai.lt) esanti forma

6.

Paslaugos teikėjas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistė Danutė Stankevičienė (tel. 8 5 2644709, el. p. danute.stankeviciene@mita.lt)

7.

Paslaugos vadovas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistė Danutė Stankevičienė, el. p. danute.stankeviciene@mita.lt, tel. 8 5 2644709

8.

Prašymo pateikimas

MTEPIS adresu www.e-mokslovartai.lt

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11.

Paslaugos kokybės vertinimas

http://www.mita.lt/lt/Formos/mita_teikiamu_paslaugu_kokybes_vertinimas/

 Informacija atnaujinta 2017.03.01

Grįžti atgal