Asmenų konsultavimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Klientai konsultuojami šiais klausimais:

galimybės dalyvauti nacionalinėse programose ir priemonėse:

 • Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimas,
 • Ūkio subjektų užsakymų priemonė, 
 • priemonė „Inovaciniai čekiai“,
 • priemonė „Pramoninės nuosavybės teisių apsauga tarptautiniu mastu“.
 • galimybės dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose: „Horizontas 2020“, „Eureka“, „Eurostars“, „BONUS“, „BSR Inovacijų ekspresas“.
 • paraiškų rengimas ir vertinimas,
 • projektų administravimas,
 • partnerių paieška,
 • finansinė parama,
 • ekspertų registracija,
 • ekspertinės konsultacijos idėjos realizavimui.

2.

Paslaugos kategorija

Klientų konsultavimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

Iš karto (kai kreipiamasi telefonu)

3 d. d. (kai kreipiamasi el. paštu)

20 d. d. (kai kreipiamasi raštu)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

-

5.

Prašymo forma

Laisva

6.

Paslaugos teikėjas

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus, Visuotinės dotacijos skyriaus darbuotojai

7.

Paslaugos vadovas

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Ričardas Valančiauskas, el. p. ricardas.valanciauskas@mita.lt, tel. 8 5 2127434

8.

Prašymo pateikimas

Bendruoju el. p. info@mita.lt, tel. 8 5 2644708 arba darbuotojų el. pašto adresais, telefonais.

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatai

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11.

Paslaugos kokybės vertinimas

http://www.mita.lt/lt/Formos/mita_teikiamu_paslaugu_kokybes_vertinimas/

Informacija atnaujinta 2017-03-01 

Grįžti atgal