Titulinis Naujienos

MITA skelbia kvietimą dėl laboratorijų akreditacijos

2017 / 03 / 28

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia kvietimą dėl laboratorijų akreditacijos. Mokslo ir studijų institucijos kviečiamos teikti paraiškas dėl laboratorijų akreditacijos proceso metu patirtų išlaidų dalinio kompensavimo 2017 metams.

Šios priemonės tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijas akredituoti laboratorijas ar atlikti atitikties įvertinimo veiklas, siekiant užtikrinti pasitikėjimą laboratorijų veiklos rezultatais, konkurencingumo bei tarptautinio pripažinimo plėtrą, išteklių taupymą, klaidų prevenciją bei efektyvų laboratorijų administravimą.

„Tai tęstinė iniciatyva, kuri prisideda prie laboratorijų darbo veiklos gerinimo, mokslinių tyrimų kokybės. MITA siekia, kad laboratorijų darbas būtų grindžiamas aukštais veiklos standartais, nes tik tokiu būdu galime pasiekti puikių rezultatų ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, bei kelti šalies mokslo prestižą ir kokybę. Per trejus metus šiai veiklai buvo skirta daugiau kaip 600 tūkst. eurų“, – teigia MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

2017 m. šiai priemonei yra numatyta skirti iki 100 tūkst. EUR valstybės biudžeto lėšų.

Pagal šią priemonę lėšos bus skiriamos laboratorijų, veikiančių ne trumpiau kaip 2 metus, akreditacijai pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 standartą. Taip pat lėšos skiriamos akredituotų laboratorijų atitikčiai įvertinti ar akreditacijos sričiai išplėsti, siekiant vykdyti tyrimus, kurie nėra akredituoti Lietuvoje.

MITA kompensuos įvairias su akreditacijos veikla susijusias išlaidas: darbuotojų su laboratorijų akreditacija tiesiogiai susijusių kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidas; būtinų instrumentų, reagentų, medžiagų ir kito trumpalaikio turto įsigijimo išlaidas; konsultantų teikiamų paslaugų išlaidas; palyginamųjų  tarptautinių tyrimų išlaidas; laboratorinės įrangos techninės priežiūros ar  metrologinės patikros bei akreditavimo (atitikties įvertinimo) išlaidas.

Paraiškos teikiamos iki 2017 metų lapkričio 3 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ir paraiškų teikimą rasite MITA svetainėje. 

Grįžti atgal