Titulinis Naujienos

Lietuvos mokslo taryba paskelbė konkursą eiti Lietuvos MTEPI ryšių ir kompetencijos biuro vadovo pareigas

2017 / 02 / 27

Lietuvos mokslo taryba pradėjo kurti Lietuvos MTEPI ryšių ir kompetencijos biurą, kurio tikslas – padėti Lietuvos tyrėjams vystyti tarptautinį bendradarbiavimą bei dalyvauti ES finansuojamose mokslo programose, taip pat būti pagrindiniu, greičiausiu ir patikimiausiu informacijos šaltiniu apie galimybes dalyvauti ES finansuojamose tarptautinėse programose.

Biuras seks ir analizuos ES tyrimų ir inovacijų politikos pokyčius ir informuos apie tai Lietuvos tyrėjus ir mokslo administratorius, taip pat padės Lietuvos tyrėjams pristatyti savo vykdomus mokslinius tyrimus kitiems ES tyrėjams. 

Numatoma, kad biure dirbs du darbuotojai: biuro vadovas ir politikos analitikas. Lietuvos mokslo taryba paskelbė konkursą šio biuro vadovo pareigoms užimti ir iki kovo 10 dienos kviečia teikti paraiškas. Reikalavimai pretendentams ir kitos konkurso sąlygos nurodytos čia. Politikos analitikas konkurso būdu bus atrinktas vėliau. 

Biuras kuriamas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“. 

 

Grįžti atgal