Titulinis Nacionalinės programos MTEP rezultatų komercinimas

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, mokslininkus, tyrėjus ir studentus teikti paraiškas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų konkursui.

Ši priemonė jau vykdoma trečius metus iš eilės, nuo 2012 metų. 

Priemonės tikslas – komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones. Priemonė skirta paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką. 

Konkursas ragina studentus ir mokslininkus kurti aukštųjų technologijų įmones Lietuvoje. Siekiama, kad universitetuose sukauptos žinios būtų pritaikomos praktikoje, virstų produktais, kuriuos galima parduoti.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR FINANSAVIMAS

Paraiškų teikėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registre.  Projektų  vykdytojai – mokslo ir studijų institucijos kartu su naujai įstegtomis įmonėmis.

Priemonė skirta įgyvendinti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579, 2.4.1.1. veiklą „Remti mokslo ir studijų institucijų iniciatyvas kuriant mokslui imlias įmones“.

Būtina sąlyga gauti projektui finansavimą - įsteigta įmonė, kurios pagrindinis tikslas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimas.

Įmonės steigėjais gali būti mokslo ir studijų institucija kartu su mokslininku(ais), tyrėju(ais) ar studentu(ais), arba mokslininkas(ai), tyrėjas(ai) ar studentas(ai), taip pat kiti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, turintys ketinimų prisidėti įgyvendinant projektą.

Didžiausia MITA skiriama lėšų suma vienam projektui yra 70 tūkst. Lt. Projekto trukmė - iki 12 mėn.

Paraiškas konkursui gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybės registre. 

Informaciją teikia: Leonidas Jelenskis, tel. (8 5) 2 644 701, el.p. leonidas.jelenskis@mita.lt

 

Informacija atnaujinta 2014.03.26

Grįžti atgal