• Pradžia
 • Nacionalinės programos
 • MTEP projektų krašto apsaugos poreikiams konkursas

MTEP projektų krašto apsaugos poreikiams konkursas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) bendradarbiaudama su LR krašto apsaugos ministerija siekia vykdyti mokslo tiriamuosius darbus ir plėsti jų taikymą gynybos srityje.

Taip pat siekiama skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovus dalyvauti gynybos tyrimų programose ir projektuose, NATO ir Europos Sąjungos gynybos tyrimų ir technologijų institucijų veikloje ir mokslo renginiuose.

Gynybos tyrimų ir technologijų krašto apsaugos sistemoje strateginis tikslas – pritraukiant ir panaudojant  mokslo potencialą prisidėti prie KAS ir Lietuvos kariuomenės plėtros, skatinti inovatyvų mąstymą, žinių kaupimą ir kompetencijos augimą gynybos srityje.

Gynybos tyrimų ir technologijų krašto apsaugos sistemoje uždaviniai

 • remti Lietuvos kariuomenės pajėgumų plėtrą. Turi būti siekiama kuo plačiau taikyti mokslo tyrimų ir mokslinės veiklos rezultatus visuose pajėgumų plėtros etapuose – nustatant pajėgumų plėtros poreikius, laiku identifikuojant ir tiriant pajėgumų vystymo problemas ir pateikiant rekomendacijas jų kūrimo, išlaikymo ir funkcionavimo tobulinimui. Pagrindinis dėmesys šioje veikloje turėtų būti skiriamas KAS prioritetiniams pajėgumams ir aktualioms sritims. Moksliniai tyrimai taip pat turėtų būti naudojami pajėgumų planavimo procesui tobulinti;
 • teikti analitinę paramą ir rekomendacijas sprendimams priimti. Mokslo potencialas turi būti aktyviai naudojamas sprendimų priėmimo procese visose gynybos politikos ir KAS veiklos srityse. Mokslininkai gali efektyviai prisidėti tiek atliepiant išreikštus KAS poreikius, tiek išryškinant problemas, kurių sprendimui reikalingos moksliniais tyrimais grįstos rekomendacijos. Mokslininkai turi būti pasitelkiami KAS išreikštų poreikių tyrimams, taip pat remiamos strategiškai gynybai svarbios iniciatyvos, kurių sprendimams reikalingos mokslinės rekomendacijos;
 • skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. KAS mokslinių tyrimų poreikiai, turimi riboti žmogiškieji ištekliai ir poreikis  keistis informacija su tikslu praplėsti žinių spektrą, sąlygoja siekį plačiau įtraukti Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkus, plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, taip pat dalyvauti  bendrose  gynybos tyrimų ir technologijų programose ir projektuose  tarptautiniu lygmeniu;
 • sudaryti sąlygas papildomiems išorės resursams pritraukti. Turi būti sudaromos palankios sąlygos infrastruktūrai sukurti ir lėšoms pritraukti iš nacionalinių ir tarptautinių finansinių šaltinių - NATO, ES tiksliniai fondai, Lietuvos mokslo tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Ūkio ministerijos konkursinių projektų lėšos, ir kt. Per tarpinstitucinį bendradarbiavimą turi būti siekiama pasinaudoti kitų institucijų turima moksline technine baze, infrastruktūra, laboratorijomis, įtraukiant jose dirbantį personalą. Ugdyti ir skatinti jaunus mokslininkus, sudaryti palankesnes sąlygas žmogiškiesiems ir finansiniams resursams pritraukti;
 • bendradarbiauti su verslo ir pramonės sektoriumi. Bendradarbiavimas su verslo ir pramonės sektoriumi atveria naujas galimybes panaudoti jų patirtį ir kompetenciją gynybos tikslams. Tuo tikslu strategija numato stiprinti tokį bendradarbiavimą, keistis informacija per Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociaciją ir tiesiogiai su verslo partneriais apie pramonėje įdiegtas technologijas ir inovacijas ir gynybai keliamus uždavinius ir tikslus. Svarbu perimti ir taikyti užsienio valstybių bendradarbiavimo patirtį su pramonės ir verslo įmonėmis, mažomis ir vidutinėmis kompanijomis ir individualiais gamintojais. Bendrų darbo grupių organizavimas ir darbas ekspertų lygmenyje padėtų identifikuoti pramonės sektoriaus galimybes ir geriau suprasti krašto apsaugos sistemos poreikius konkrečiose srityse. Siekiant skatinti sveiką ir atvirą konkurenciją, ateityje (įsigaliojus teisės aktams) bus siekiama taikyti ikiprekybinių pirkimų modelį gynybos srityje.

Projektai finansuojami iš LR Valstybės biudžeto lėšų. Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 2V-81.

Galimi pareiškėjai:

 • Mokslo ir studijų institucijos
 • Įmonės

Bendradarbiaudama su Krašto apsaugos ministerija, MITA administruoja MTEP projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, įgyvendinimo priemonę. Pagal priemonę buvo paskelbti du konkursai:

 • mini klasės bepiločio orlaivio sukūrimo (pradėtas 2015 m.);
 • sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimo (pradėtas 2016 m.).

Pagal mini klasės bepiločio orlaivio sukūrimo konkursą gautos 9 paraiškos. Atlikus ekspertinį vertinimą, finansavimas pirmajame etape skirtas 3 projektams, kuriuos koordinuoja: Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija, UAB „R&D Consulting“, Vilniaus universitetas (bendra projektų vertė šiame etape – 224 tūkst. Eur). Antrajame etape tęsiami UAB „R&D Consulting“  ir Vilniaus universiteto koordinuojami projektai (bendra projektų vertė šiame etape – 267 tūkst. Eur). Trečiąjį etapą planuojama vykdyti 2017 m.

Pagal sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimo konkursą gautos 4 paraiškos. Atlikus ekspertinį vertinimą, finansavimas pirmajame etape skirtas 2 projektams, kuriuos koordinuoja: UAB „Geozondas“, Kauno technologijos universitetas (bendra projektų vertė šiame etape – 66 tūkst. Eur).   

Svarbūs dokumentai:

Kontaktai pasiteirauti:

Daiva Keršienė
MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5) 2 127 435, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

© Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius. Tel. +370 (5) 2644708; faksas +370 (5) 2312292; el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.